0
shared

ในหลวงทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรวันเอกราชสาธารณรัฐเอกวาดอร์

10 สิงหาคม 2562 20:09 49
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเอกวาดอร์ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเอกวาดอร์

วันนี้ (10 ส.ค.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเอกวาดอร์ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเอกวาดอร์ ซึ่งตรงกับวันที่ 10 สิงหาคม 2562 ความว่า

ฯพณฯ นายเลนิน โมเรโน การ์เซส ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเอกวาดอร์ กรุงกีโต ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเอกวาดอร์ ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเอกวาดอร์ ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ประเทศไทยและสาธารณรัฐเอกวาดอร์จะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างกันให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสองฝ่าย

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง