3
shared

รมว.คมนาคม. สั่ง เร่งงานขยายถนนกัลปพฤกษ์ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

10 สิงหาคม 2562 17:56 137
รมว.คมนาคม สั่ง กรมทางหลวงชนบทเร่งขยายถนนกัลปพฤกษ์ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หลังงานล่าช้ากว่าแผน 4.219% พร้อมปรับแผนงานเป็นระยะเพื่อใช้หน้างานเท่าที่จำเป็นและคืนผิวจราจรเร็วขึ้น 

วันนี้(10 ส.ค.)  นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างขยายถนนกัลปพฤกษ์ (ช่วงจากถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก) ที่สำนักโครงการก่อสร้างขยายถนนกัลปพฤกษ์ (ช่วงจากถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก)  โดยมี นายกฤชเทพ สิมลี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้การต้อนรับ  จากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างขยายถนนกัลปพฤกษ์ บริเวณหน้าสำเพ็ง 2

โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้ ทช. เร่งดำเนินการโครงการก่อสร้างฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมปรับแผนงานก่อสร้างโดยแบ่งเป็นระยะๆ  เพื่อให้ใช้หน้างานเท่าที่จำเป็นและสามารถคืนผิวจราจรได้เร็วขึ้น  รวมถึงใช้โดรนเพื่อตรวจความคืบหน้าโครงการฯ ทุกวัน เพื่อพิจารณาทำช่องทางพิเศษตลอดเส้นทางฝั่งขาออกเพื่อระบายการจราจร โดยเฉพาะช่วงเทศกาล ให้ประชุมร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดและหาทางออกร่วมกัน  พร้อมทั้งให้ใช้โซเซียลมีเดียและสายด่วน เปิดรับฟังความคิดเห็น ข้อร้องเรียน และการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนต่อการดำเนินโครงการฯ  และแก้ไขปัญหาทันที  รวมทั้ง ให้พิจารณาขยายจุดเชื่อมต่อระหว่างถนนกัลปพฤกษ์กับถนนสาทร หรือเพิ่มทางเลี่ยงถนนสาทร เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร หากมีปัญหาด้านการประสานงานให้รายงานให้ทราบ   เพื่อช่วยดำเนินการแก้ไขให้ต่อไป 

 สำหรับ  โครงการก่อสร้างขยายถนนกัลปพฤกษ์  ปัจจุบันมีความคืบหน้า 58.7% ซึ่งมีความล่าช้ากว่าแผนงานประมาณ 4.219 % เนื่องจากปฏิบัติงานด้านการปรับปรุงผิวจราจร การขยายผิวจราจร และปรับปรุงสาธารณูปโภค (ประปาและไฟฟ้า) เฉพาะช่วงกลางคืนเท่านั้น 

ทั้งนี้ โครงการฯ ได้จัดการด้านจราจร การวางแนวแบริเออร์ ป้ายจราจร ไฟกระพริบ และไฟส่องสว่างในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อควบคุมด้านความปลอดภัยตามนโยบายกระทรวงฯ  ซึ่งโครงการนี้จะขยายช่องจราจรจาก 4 ช่องจราจร ไป-กลับ เป็น 6 ช่องจราจร พร้อมระบบระบายน้ำ ทางเท้า ไฟฟ้าส่องสว่าง และงานสาธารณูปโภค ระยะทาง 7,602 เมตร เริ่มต้นจากหัวถนนฯ ที่ต่อเชื่อมกับถนนกาญจนาภิเษก สิ้นสุดที่จุดเชื่อมถนนราชพฤกษ์ บริเวณสวนเลียบ ใช้งบประมาณการก่อสร้าง 476,317,952 บาท ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.60 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 ธ.ค.62 รวม 928 วัน


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง