2
shared

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นแก่ประธานาธิบดีสิงคโปร์ เนื่องในวันชาติ

9 สิงหาคม 2562 20:17 99
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์

วันนี้ (9 ส.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งตรงกับวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ความว่า

ฯพณฯ นางฮะลีมะฮ์ ยาคอบ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จของประชาชนและความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของสาธารณรัฐสิงคโปร์

ประเทศของเราทั้งสองมีสัมพันธไมตรีมายาวนาน และช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอมาข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่ามิตรภาพอันเข้มแข็งและความร่วมมือที่เจริญงอกงามในกิจการทุกๆด้านของทั้งสองฝ่ายจะกระชับแน่นแฟ้น และงอกงามเพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง