2
shared

'ชนะด้วยธรรม' ถ้าชนะด้วยอาวุธจะสิ้นสุดด้วยความแค้น ใช้ธรรมะชนะแทนความขุ่นแค้นจะหายไป

9 สิงหาคม 2562 18:42 123
'ชนะด้วยธรรม' ถ้าชนะด้วยอาวุธจะสิ้นสุดด้วยความแค้น ใช้ธรรมะชนะแทนความขุ่นแค้นจะหายไป -พระราชเมธี-

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง