6
shared

ความสงบนิ่งทางปัญญาจะทำให้ 'ค้นหาทางออก' และค้นพบคำตอบที่ดีที่สุด

9 สิงหาคม 2562 18:38 325
ความสงบนิ่งทางปัญญาจะทำให้ 'ค้นหาทางออก' และค้นพบคำตอบที่ดีที่สุด -พระมหาอ้าย ธีรปัญโญ-