พณ.เตรียมประกาศห้ามนำเข้ารถยนต์มือสอง

14:20 28 กุมภาพันธ์ 2562 692
กระทรวงพาณิชย์เตรียมออกประกาศห้ามนำเข้ารถยนต์มือสองส่วนบุคคล เพื่อร่วมกันแก้ปัญหามลพิษ

วันนี้ (28ก.พ.62) ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) กำหนดให้การแก้ไขปัญหามลภาวะด้านฝุ่นละอองเป็นวาระแห่งชาติ  ทำให้กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เร่งยกร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดให้รถยนต์ที่ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้าม หรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร   โดยสาระสำคัญของร่างประกาศนี้  เพื่อป้องกันปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน  แก้ไขปัญหาการหลบเลี่ยงมาตรการควบคุมเพื่อนำมาจำหน่ายในประเทศ ตลอดจน แก้ปัญหาสวมสิทธิ์ใช้ชื่อผู้อื่นนำเข้าแทน และปลอมแปลงเอกสาร

 

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  กล่าวว่า รถยนต์นำเข้ามือสองอยู่ภายใต้การควบคุมนำเข้าของกระทรวงพาณิชย์ มาตั้งแต่ปี 2496 มี 9 ประเภท ซึ่งระเบียบที่แก้ไขใหม่  จะห้ามนำเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้วเพื่อใช้เฉพาะตัว  หรือ รถยนต์ส่วนบุคคล  ส่วนใหญ่เป็นรถหรู  ส่วนอีก 8 ประเภท จะถ่ายโอนให้หน่วยงานอื่นอนุญาตการนำเข้าแทน

 

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเปิดประชาพิจารณ์ผ่านเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ จากนั้นจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา หากไม่มีการแก้ไข คาดว่ามีผลบังคับใช้ในอีก 6 เดือน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีเวลาปรับตัว

 

ช่องทางติดตามข่าวกับสถานีข่าว TNN24 ช่อง16 
Facebook: https://www.facebook.com/TNNthailand 
Twitter :https://twitter.com/tnnthailand 
Instagram :https://www.instagram.com/tnnthailand
Youtube :https://www.youtube.com/tnn24official 
Website :http://www.tnnthailand.com

Add Line TNN24 official เพียงเสิร์ชหาไอดี @TNN24 
หรือ คลิกที่นี่!!

เพิ่มเพื่อน