1
shared

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชสาส์นถึงสาธารณรัฐตูนิเซีย

4 สิงหาคม 2562 19:58 96
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตูนิเซีย ถึงแก่อสัญกรรม

วันนี้ (4ส.ค.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยัง นายโมฮัมเหม็ดเอ็นนาเซอร์(Mr. Mohamed Ennaceur) รักษาการประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตูนิเซีย กรณี นายบาญีกออิดอัสซิบซี(Mr. Beji Caid Essebsi) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตูนิเซีย ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562

ความว่า ฯพณฯ นายโมฮัมเหม็ด เอ็นนาเซอร์ รักษาการประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตูนิเซีย กรุงตูนิส ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า ท่านประธานาธิบดี บาญี กออิด อัสซิบซี แห่งสาธารณรัฐตูนิเซีย ถึงแก่อสัญกรรม การจากไปของท่านซึ่งเป็นผู้นำผู้อุทิศตนเพื่อความเจริญมั่นคงของประเทศชาติ นับเป็นความสูญเสียอันไม่อาจทดแทนได้ ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจด้วยใจจริงมายังท่าน รวมทั้งประชาชนชาวตูนิเซีย และครอบครัวของท่านประธานาธิบดีในการสูญเสียอันยิ่งใหญ่นี้

(พระปรมาภิไธย)

มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง