2
shared

ออนไลน์มาแรง ธุรกิจโรงแรมเล็กใหญ่ต้องแกร่ง!

3 สิงหาคม 2562 14:49 373
ยุคที่ออนไลน์มาแรงการปรับตัวและเข้าถึงของธุรกิจที่พักโรงแรมขนาดเล็กและใหญ่ต้องมีเพื่อให้ได้กลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ที่กว้างกว่าเดิม SCB จัดทัพเครื่องมือเสริมความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการ หวังเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นรับตลาดท่องเที่ยวบูม

ถ้าเราพูดถึงอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ต้องยอมรับว่านับเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นอันดับต้นๆ อีกทั้งยังมีความสำคัญโดยตรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ การจ้างงาน รายได้ของคนระดับชุมชน โดยทิศทางการท่องเที่ยวต่อจากนี้ทางธนาคารไทยพาณิชย์ มีการคาดว่า จะสามารถเติบโตได้ดีในอนาคต ทั้งจากในแง่จำนวนของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่นิยมเดินทางท่องเที่ยวตลอดทั้งปีทั้งในเมืองหลักและเมืองรองตามแผนส่งเสริมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาประเทศไทยยังคงมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 


เทรนด์ออนไลน์มา Booking ผ่านแพลตฟอร์มใหญ่มาแรง


การท่องเที่ยวของประเทศไทย แน่นอนว่านอกจากสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว หนึ่งสถานที่ที่ก็มีความสำคัญและนับว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีผลต่อการท่องเที่ยวนั้นก็คือ ที่พัก โรงแรม รีสอร์ทต่างๆ โดยมีข้อมูลจากเอ็กซ์พีเดียที่ระบุว่า มีผู้ประกอบการท่องเที่ยวในแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ โตต่อเนื่องในอัตราที่สูงมาก โดยพบว่ามีมูลค่าการจองสินค้าและบริการการท่องเที่ยวผ่านช่องทางออนไลน์ในเอเชียแปซิปิกเพิ่มขึ้นจาก 12.9 ล้านล้านบาทในปี 2557 เป็น 16.7 ล้านล้านบาทในปี 2565 เช่นเดียวกับทางเอ็กซ์พีเดียที่มีรายได้เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน 


เรียกได้ว่า ที่พัก โรงแรม รีสอร์ทต่างๆ ก็นับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับอานิสงค์จากการท่องเที่ยวในแต่ละปี เพราะเป็นหนึ่งจุดหมายก่อนถึงปลายทางที่สำคัญของนักท่องเที่ยว ดังนั้นเทรนด์การใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันเพื่อให้สอดคล้องกับผู้บริโภคยุคนี้ การเลือกใช้แพลตฟอร์มเทคโนโลยีซึ่งเป็นตัวกลางในการมองหาที่พักของคนรุ่นใหม่ ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ด้วย 


พฤติกรรมคนเปลี่ยน ธุรกิจต้องปรับตาม


ปัจจุบันเทรนด์การเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนไปจากอดีต ประเด็นหนึ่งที่ชัดเจนและเป็นโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก คือ นักท่องเที่ยวยินดีจ่ายค่าที่พักในราคาสูงขึ้นให้กับโรงแรมที่มีเอกลักษณ์ สามารถบ่งบอกความเป็นตัวตน ที่สามารถส่งมอบประสบการณ์ที่แตกต่าง หรือให้บริการที่ตรงกับความต้องการเฉพาะตัวของผู้เข้าพักแต่ละกลุ่ม อันเป็นโอกาสของบูติกโฮเทลที่จะยกระดับมาตรฐานห้องพัก สิ่งแวดล้อม และบริการ เพื่อสร้างจุดขายที่มีความแตกต่าง นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังต้องให้ความสำคัญต่อการนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาธุรกิจ เพื่อปรับระบบการบริหารจัดการ และต่อยอดการทำตลาดและช่องทางการขายใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 


จะเข้าถึงแพลตฟอร์มใหญ่ต้องทำถูกต้อง


แต่ก่อนที่ผู้ประกอบการที่พัก โรงแรม รีสอร์ม ขนาดกลางและขนาดเล็กจะสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มที่เป็น Global ได้นั้น คงเป็นสิ่งไม่ง่ายเลยที่เดียวที่จะต้องสร้างมูลค่าและต้องมีความดึงดูดพอสมควรให้กับผู้บริโภค รวมถึงมีใบอนุญาตที่ถูกต้องเพื่อเปรียบเสมือนใบเบิกทางที่จะนำพาไปสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มากขึ้น 


ทางธนาคารไทยพาณิชย์ มองเห็นโอกาสทางธุรกิจของธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็ก จึงจัดให้กลุ่มโรงแรมเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ธนาคารให้ความสำคัญและต้องเข้าไปสนับสนุนให้ธุรกิจนี้มีความแข็งแกร่งและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ด้วยการเป็นจุดเชื่อมเครือข่ายระบบนิเวศของธุรกิจโรงแรม (Hotel Ecosystem) ในทุกมิติที่จะเอื้อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่เริ่มต้น และพร้อมที่จะรับมือกับบริบทใหม่ๆ และความท้าทายได้อย่างทันที


ไทยพาณิชย์จัดเครื่องมือช่วยผู้ประกอบการ


โดยทาง ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้จัดเตรียม SCB Hotel Solution เพื่อเป็นทางเลือกที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการด้านผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ประกอบการไว้อย่างครบวงจร ด้วยสินเชื่อโรงแรมเพื่อ Refinance และ Renovation อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 4% (ตามเงื่อนไขของธนาคาร) วงเงินกู้สูงสุด 100 ล้านบาท สามารถผ่อนชำระได้ตามฤดูกาล ระยะเวลานานสูงสุด 10 ปี คุณสมบัติลูกค้าต้องเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมถูกต้องตามเกณฑ์ มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจโรงแรมมาไม่ต่ำกว่า 5 ปี  และยังช่วยอำนวยความสะดวกในการรับชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตแบบ Online Payment Gateway ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี พร้อมสร้างการรับรู้ ค้นหาและนำทางนักท่องเที่ยวไปสู่ที่พักได้ง่ายๆ ด้วยบริการ Google My Business


สรุป…

การปรับตัวย้อมต้องเกิดขึ้นในทุกๆ ธุรกิจ และแน่นอนว่าธุรกิจโรงแรมทั้งขนาดกลางและขนาดเล็กก็เป็นธุรกิจที่ต้องได้รับโอกาสที่มากกว่า เพียงแค่เพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวธุรกิจและนำไปสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ที่มาจากทั่วโลกได้ ด้วยการใช้เครื่องต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 


credit pic : Pixabay

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง