3
shared

ขสมก.เดินหน้าตามแผนฟื้นฟู เปลี่ยนรถเมล์เก่าเป็นNGVทั้งระบบ

3 สิงหาคม 2562 12:52 280
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เผย เดินหน้าตามแผนฟื้นฟูกิจการ เปลี่ยนรถเมล์เดิมเป็นรถเมล์เอ็นจีวีครบ 3,000 คัน ภายในปี 2564-2565

วันนี้(3 ส.ค.)  นางพนิดา ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือ ขสมก. เปิดเผยว่า โครงการแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้มีการดำเนินการตามแผนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการขออนุมัติจัดซื้อรถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 3,000 คัน เพื่อนำมาทดแทนรถโดยสารเดิมที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง ภายใต้วงเงิน 13,162 ล้านบาท ซึ่งจะประกอบด้วย  1. การจัดซื้อรถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติ(NGV) จำนวน 489 คัน   2. การจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า (EV) จำนวน 35 คัน   3. การจัดซื้อรถโดยสารไฮบริด จำนวน 1,453 คัน   4. เช่ารถโดยสารไฮบริด 400 คัน   5. เช่ารถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ(NGV) จำนวน 300 คัน  และ6.การปรับปรุงสภาพรถโดยสาร NGV(เดิม) จำนวน 323 คัน กำหนดระยะเวลาดำเนินการภายในปี 2564-2565  

โดยในส่วนของการนำเสนอทีโออาร์การเช่ารถไฮบริดและรถเอ็นจีวี  ได้มีการออกประชาพิจารณ์ครั้งที่ 1 ไปแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมออกประชาพิจารณ์ในครั้งที่ 2 ซึ่งเมื่อผ่านการทำประชาพิจารณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็จะต้องนำเสนอต่อสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์  เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาต่อไป   

ส่วนความคืบหน้าของการจัดทำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ทีมีแผนติดตั้งเครื่อง E-Ticket รวมถึง การจัดทำระบบตั๋วร่วมนั้น ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายตั๋วร่วม ซึ่งมีปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน โดยขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาร่วมกันทุกเดือน เนื่องจากมีกฎระเบียบ และข้อกฎหมายต่างๆที่ต้องเชื่อมโยงกันหลายหน่วยงาน จึงยังไม่สามารถระบุความชัดเจนได้ว่า จะสามารถสรุปได้เมื่อใด แต่ยืนยันว่า กระทรวงคมนาคมเองก็กำลังเร่งหารือและพิจารณา เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง