1
shared

ราคาทองคงที่ รูปพรรณขายออก 21,450

3 สิงหาคม 2562 10:30 49
ราคาทองคงที่ ทองคำแท่งขายออก 20,950 บาท รูปพรรณขายออก 21,450 บาท

วันนี้ (3 ส.ค.62) สมาคมค้าทองคำ รายงานราคาทอง (ทองคำ 96.5%) ประจำวันครั้งที่ 1 เวลา 09.11 น. ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 20,850.00 บาท ราคาทองคำแท่งขายออก 20,950.00 บาท ส่วนราคาทองคำรูปพรรณรับซื้อ 20,481.16 บาท ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 21,450.00 บาท

ทั้งนี้ ราคาทองคำคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง