1
shared

ขสมก.ยันปรับราคาตั๋วรายเดือน-รายสัปดาห์สอดคล้องตั๋ววัน

2 สิงหาคม 2562 12:20 71
ขสมก.ยืนยัน ปรับอัตราค่าโดยสารแบบตั๋วรายเดือนและรายสัปดาห์ ไม่ได้ปรับแบบก้าวกระโดด โดยมีการตรึงราคาไว้ก่อนหน้านี้3 เดือน ก่อนปรับขึ้นในวันที่1 ส.ค.62

จากกรณีมีเฟซบุ๊กแฟนเพจ "รถเมล์ไทยแฟนคลับ"และ"ชุมชนคนรักรถเมล์" ได้โพสต์ข้อความแจ้งเตือนประชาชนผู้ใช้บริการรถเมล์ ว่าในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ตั๋วโดยสารแบบรายสัปดาห์และรายเดือน  จะปรับขึ้นราคาทั้งหมด 4 แบบ โดยตั๋วรายสัปดาห์แบบธรรมดาหรือ รถร้อน จะปรับขึ้นจาก 100 บาทเป็น 120 บาท ตั๋วรายเดือน รถร้อน ปรับจากเดิม 400 บาทเป็น 480 บาท ตั๋วรายสัปดาห์แบบรถปรับอากาศจากเดิม 200 บาท เป็น 255 บาท  และตั๋วรายเดือนแบบรถปรับอากาศปรับราคาจากเดิม 800 บาคทเป็น 1,020 บาท ซึ่งได้รับความสนใจและส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่าไม่ควรปรับขึ้นค่าโดยสารแบบก้าวกระโดด  อีกทั้งจากกรณีดังกล่าว ยังทำให้ประชาชนบางส่วน มีการซื้อตั๋วโดยสารแบบรายเดือน และรายสัปดาห์เพื่อกักตุนเป็นจำนวนมาก

วันนี้(2 ส.ค.) นางพนิดา ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือ ขสมก. ได้ชี้แจงถึงกรณีดังกล่าว ว่า ตามที่ ขสมก.ได้ปรับอัตราค่าโดยสาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง เห็นชอบให้มีการปรับค่าโดยสารแบบตั๋วรายวัน เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนและค่าครองชีพในปัจจุบัน โดยได้ปรับราคามาตั้งแต่วันที่ 22 เมษายนที่ผ่านมา แต่ได้ชะลอการปรับขึ้นค่าโดยสารแบบรายสัปดาห์และรายเดือน เพื่อให้ประชาชนมีการเตรียมความพร้อมเป็นเวลา 3 เดือน ขณะเดียวกันได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง ก่อนจะมีการประกาศปรับขึ้นในวันที่ 1 สิงหาคม หรือเมื่อวานนี้ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับราคาตั๋วรายวันที่ได้มีการปรับมาแล้ว และเป็นไปตามกลไกของการปรับค่าโดยสาร โดยยืนยันว่าไม่ได้เป็นการปรับราคาแบบก้าวกระโดดแต่อย่างใด

ทั้งนี้ การปรับขึ้นราคาตั๋วรายเดือนและรายสัปดาห์ มีฐานการคำนวณจากราคาค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้น โดยใช้สมมติฐาน คือ ตั๋วโดยสารรถธรรมดาหรือรถร้อน ราคาอยู่ที่ ใบละ 8 บาท ตั๋วโดยสารแบบปรับอากาศ ราคา 17 บาท จะดูจาก ผู้ใช้บริการเดินทาง 3เที่ยว/วัน หากเป็นตั๋วแบบรายสัปดาห์จะใช้บริการ 5 วัน/สัปดาห์ ส่วนตั๋วรายเดือนใช้เดินทาง 20วัน/เดือน

ซึ่งหลักการคำนวณตั๋วโดยสาร คือ นำราคาxจำนวนเที่ยว/วันxจำนวนวันที่ใช้บริการ ยกตัวอย่างเช่น ตั๋วรายสัปดาห์รถร้อน ก็จะเท่ากับ 8x3x5 =120 บาท ส่วนตั๋วแบบรายเดือน รถร้อน จะเท่ากับ 8x3x20 =480 ขณะที่ตั๋วรายสัปดาห์ รถปรับอากาศจะเท่ากับ 17x3x5 =255 บาท ส่วนตั๋วรายเดือนรถปรับอากาศ จะเท่ากับ 17x3x20=1,020 บาท

อย่างไรก็ตาม หากประชาชนซื้อตั๋วแบบรายเดือนหรือรายสัปดาห์ไว้ก่อนหน้านี้ ก็ยังสามารถใช้บริการได้ในอัตราค่าโดยสารเดิมไปจนกว่าบัตรจะหมดอายุตามระยะเวลาที่กำหนด ขณะเดียวกันหากประชาชนได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าโดยสารครั้งนี้ ก็จะมีการนำเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง  พิจารณาหามาตรการดูแลอีกครั้ง 

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง