2
shared

ผักแพง-ราคาอาหารขยับกระทบเงินเฟ้อก.ค.เพิ่ม0.98%

1 สิงหาคม 2562 16:46 101
กระทรวงพาณิชย์เผยเงินเฟ้อเดือนก.ค.เพิ่ม 0.98%จากปัจจัยสภาพอากาศแปรปรวน กระทบราคาผักแพงขึ้น-อาหารขึ้นราคา

วันนี้ (1ส.ค.62) น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (เงินเฟ้อ) เดือนก.ค.2562 ดัชนีเท่ากับ 103 สูงขึ้น 0.98% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และเมื่อเทียบกับเดือนมิ.ย.2562 สูงขึ้น 0.06% ขณะที่เงินเฟ้อเฉลี่ย 7 เดือนของปี2562 (ม.ค.-ก.ค.) สูงขึ้น 0.92% ซึ่งยังคงเป็นไปตามประมาณการณ์ของกระทรวงพาณิชย์ที่วางไว้ว่าในปีนี้เงินเฟ้อจะขยายตัวในกรอบ 0.7-1.3%

สาเหตุที่ทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้น มาจากการสูงขึ้นของหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 3.47% โดยเฉพาะผักสด สูงขึ้น 20.01% จากสภาพอากาศที่แปรปรวนมากกว่าปีที่ผ่านมา ทำให้พืชผักเน่าเสียง่าย ประกอบกับ ราคาฐานปี 2561 ต่ำ ขณะที่ผลไม้สด สูงขึ้น 9.18% , เนื้อสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น้า สูงขึ้น 5.73 %, ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึ้น 4.02 % , ไข่และผลิตภัณฑ์นม สูงขึ้น 1.80% , เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้น 0.90% , อาหารบริโภค-ในบ้าน และนอกบ้าน สูงขึ้น 0.80% และ 1.12 % ตามลำดับ

ส่วนสินค้าหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลง 0.42 % ตามการลดลงของน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภท ยกเว้นก๊าซธรรมชาติ (เอ็นจีวี) ส่งผลให้หมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร ลดลง 1.32% หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ลดลง 0.87% โดยเฉพาะของใช้ส่วนบุคคล (แชมพู แป้งทาผิวกาย ยาสีฟัน) ส่วนหมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ลดลง 0.04 % ขณะที่ค่าโดยสารสาธารณะ สูงขึ้น 5.91 % หมวดเคหสถาน สูงขึ้น 0.27% หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ สูงขึ้น 0.73% หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ สูงขึ้น 0.04%

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง