ตรวจสอบสังฆทานก่อนวันมาฆบูชา

11:23 19 กุมภาพันธ์ 2562 503
ผู้อำนวยการ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เข้าตรวจสอบมาตรฐานสินค้าประเภทสังฆทาน และชุดไทยธรรม

 

ผู้อำนวยการ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เข้าตรวจสอบมาตรฐานสินค้าประเภทสังฆทาน และชุดไทยธรรม ที่ประชาชนจะนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ วันมาฆบูชา เพื่อป้องกันการนำสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ หรือหมดอายุมาจำหน่าย