4
shared

Must Have ของมันต้องมี “ออกแบบสินค้า เพิ่มมูลค่า เพื่ออนาคต”

31 กรกฎาคม 2562 18:46 111
Must Have ของมันต้องมี “ออกแบบสินค้า เพิ่มมูลค่า เพื่ออนาคต” ให้ความสำคัญธุรกิจการออกแบบของไทย ในงาน DESIGN FORESIGHT หรืองานออกแบบสู่อนาคต จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ได้มีขอโอกาสแวะเวียนเข้าไปในงาน DESIGN FORESIGHT หรืองานออกแบบสู่อนาคต จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) ร่วมกับสมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(IDS) ,CREATIVE THAILAND และหลักสูตรการออกแบบและวางแผน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเมื่อเข้าไปถึงงานนี้ก็ได้เห็นภาพประทับใจทันที เป็นภาพที่เจ้าของสินค้าขนาดกลางถึงขนาดเล็ก และพวกStart Up ต่างกระตือรือร้นนำสินค้าหรือแบบแนวคิดมาขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ


ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เข้ามาสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ผ่านการอบรมสัมมนาเชิงลึก ภายใต้แนวคิด DESIGN FORESIGHTนี้ เพราะเล็งเห็นว่าการออกแบบที่ดีและเหมาะสมให้กับผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ เป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้า สามารถแข่งขันกับสินค้าจากต่างประเทศได้

เราต้องการให้สินค้าของผู้ประกอบการไทยเกิดความแตกต่างเมื่อเทียบกับสินค้าชนิดเดียวกันในต่างประเทศ เพราะเมื่อเกิดความแตกต่างแล้วสินค้าก็จะได้รับความสนใจ ทำให้มียอดขายมากขึ้น แต่สิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดความแตกต่างก็คือการออกแบบ ไม่ว่าออกแบบหีบห่อ (Packaging) การจัดวางตำแหน่ง (Positioning) การสร้างเรื่องราวเฉพาะ(story) ให้กับตัวสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดหรือผู้บริโภคได้


ผศ.ดร.โชคอนันต์ บุษราคัมภากร ประธานหลักสูตรการออกแบบและวางแผน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในฐานะนายกสมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แสดงความเห็นไว้อย่างน่าสนใจว่า สินค้าของผู้ประกอบการหลายรายเป็นสินค้าคุณภาพดีแต่กลับไม่ได้รับความสนใจจากตลาด มีมูลค่าน้อย ซึ่งอาจมาจากไม่ได้รับการออกแบบที่ดีก็ได้

ตัวอย่างเช่น เจ้าของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเจ้าหนึ่ง มีเป้าหมายทางการตลาดคือนักวิ่ง แต่กลับออกแบบฝาบิดขวดเครื่องดื่มเป็นแบบฝาเกลียว ผลที่ตามมาก็คือผลิตภัณฑ์นั้นไม่ได้รับความสนใจจากนักวิ่งมากนัก เพราะการเปิดฝาเกลียวระหว่างวิ่งไม่ค่อยสะดวกนัก ดังนั้นจึงควรออกแบบฝาปิดให้ง่ายต่อการเปิดและยกดื่ม รวมทั้งต้องมีรูปลักษณ์ที่กระชับและทันสมัย


กิจกรรมส่งเสริมความรู้ผ่านการอบรมสัมมนาเชิงลึก ภายใต้แนวคิด DESIGN FORESIGHTไม่เพียงแต่ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบPackaging เท่านั้น ผู้เชี่ยวชาญและนักออกแบบจากทั้งภาครัฐและเอกชน ยังให้คำปรึกษาด้านการออกแบบครบวงจร อย่าง การออกแบบสินค้าอย่างไรให้ได้อยู่ในตำแหน่งที่จะได้รับความสนใจภายในชั้นวางของห้างโมเดิร์นเทรด , การออกแบบสินค้าให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง ,การสร้างบุคลิกและเรื่องราวให้กับสินค้าเพื่อดึงดูดผู้บริโภค ,การตั้งชื่อสินค้าให้น่าสนใจ ตรงกลุ่มเป้าหมายและสามารถนำไปจดสิทธิบัตรตราสินได้

อีกความมุ่งหมายของกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากทำให้เกิดแรงบันดาลใจให้เจ้าของสินค้าได้ทำการออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าแล้ว ยังเป็นการให้ความสำคัญกับธุรกิจการออกแบบของไทย ให้นักออกแบบทั้งหลายมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น ซึ่งความมุ่งหวังดังกล่าวก็ใกล้ประสบความสำเร็จแล้ว เห็นได้จากการจัดกิจกรรมนี้มา5 ปี 5 ครั้งที่ผ่านมา แต่ละครั้งมีเจ้าของสินค้าและนักออกแบบ ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบ ร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นทุกปี


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง