14
shared

วิถีนักเรียนไทยแบกยังไงไม่ให้ปวด!

31 กรกฎาคม 2562 18:02 717
วิถีนักเรียนไทยแบกยังไงไม่ให้ปวด!

เด็กนักเรียนไทยไม่ควรแบกกระเป๋าเกินร้อยละ15 ของน้ำหนักตัว


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง