2
shared

ราคาทองลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 21,300

31 กรกฎาคม 2562 09:42 90
ราคาทองปรับลง 50 บาท ทองคำแท่งขายออก 20,800 บาท รูปพรรณขายออก 21,300 บาท

วันนี้ (31 ก.ค.62) สมาคมค้าทองคำ รายงานราคาทอง (ทองคำ 96.5%) ประจำวันครั้งที่ 1 เวลา 09.26 น. ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 20,700.00 บาท ราคาทองคำแท่งขายออก 20,800.00 บาท ส่วนราคาทองคำรูปพรรณรับซื้อ 20,329.56 บาท ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 21,300.00 บาท

ทั้งนี้ ราคาทองคำปรับลง 50 บาท