0
shared

อินเดียไฟเขียวกฎหมายห้ามชายมุสลิมหย่าภรรยาแค่วาจา

31 กรกฎาคม 2562 08:20 284
รัฐสภาอินเดียลงมติผ่านร่างกฎหมายยกเลิกสิทธิหย่าร้างของชายชาวมุสลิม เพียงแค่การเปล่งวาจา หากฝ่าฝืน มีโทษจำคุก 3 ปี

วันนี้ (31ก.ค.62) ที่ประชุม “โลกสภา” สภาผู้แทนราษฎรของอินเดีย มีมติเสียงข้างมากเห็นชอบผ่านร่างกฎหมายระงับสิทธิของชายชาวมุสลิมที่ใช้กันมานานหลายศตวรรษ ไม่มีสิทธิหย่าขาดจากภรรยาแบบฉันพลันทันทีอีกต่อไป พร้อมกำหนดบทลงโทษจำคุกสูงสุดเป็นเวลา 3 ปีและถูกปรับค่าธรรมเนียมด้วย หากสามีชาวมุสลิมพยายามยุติสถานภาพสมรสกับภรรยา ด้วยการเปล่งวาจา “ตาลัก” (Talac) 3 ครั้งเหมือนที่เคยปฏิบัติมา โดยคำว่า "ตาลัก" เป็นภาษาอารบิก หมายความว่า "เราหย่าขาดจากกัน” แต่ก็ทำให้รัฐบาลอินเดียถูกกล่าวหาว่า แทรกแซงกิจการชุมชน และมีเป้าหมายเล่นงานชาวมุสลิม

รัฐบาลพรรคชาตินิยมฮินดู บีเจพี ของนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี ผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้ เพื่อกำหนดให้การเปล่งวาจาว่า “ตาลัก” 3 ครั้งเป็นสิ่งผิดกฎหมาย และทำไม่ได้อีกต่อไป ร่างกฎหมายฉบับนี้จะเข้าสู่การอภิปรายและลงมติโดยราชยสภาหรือวุฒิสภาในวันอังคารเช่นกัน ซึ่งทุกฝ่ายก็เชื่อว่าจะได้รับการรับรอง แม้มีกระแสไม่เห็นด้วยจากพรรคฝ่ายค้าน จากนั้น ก็จะส่งมอบให้นายกรัฐมนตรีโมดี นำเสนอให้ประธานาธิบดีราม นาถ โกวินท์ ลงนามให้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายอย่างเป็นทางการต่อไป

อย่างไรก็ตาม ชาวมุสลิมอินเดียบางกลุ่ม กล่าวว่า การเปล่งวาจาว่า ตาลัก 3 ครั้ง เป็นการกระทำที่ผิด แต่ก็เชื่อว่า การปฏิบัติดังกล่าวควรจะมีการพิจารณาทบทวนโดยผู้นำชุมชนมากกว่าที่จะเป็นรัฐบาล มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มานาน กล่าวหาพรรคบีเจพีว่า มีอคติต่อชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิม แต่พรรคบีเจพีปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว

ศาลฎีกาประกาศว่า การปฏิบัติดังกล่าวของชายชาวมุสลิมขัดต่อรัฐธรรมนูญของประเทศในปี 2560 ขณะที่กลุ่มผู้สนับสนุนกล่าวว่า มาตรการใหม่นี้เป็นการปกป้องสตรีชาวมุสลิม แต่ฝ่ายต่อต้านบอกว่า การลงโทษจำคุกถือว่ารุนแรงและเปิดช่องให้มีการใช้อำนาจในทางมิชอบ

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง