0
shared

ในหลวงทรงถวายพระพรชัยมงคลถึงสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย

30 กรกฎาคม 2562 20:05 84
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

วันนี้ ( 30 ก.ค. 62 ) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย ซึ่งตรงกับวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ความว่า

สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่าน อับดุลละฮ์ เรียยาตุดดิน อัล-มุซตาฟา บิลละฮ์ ซะฮ์ อิบนี อัล-มาร์ฮุม สุลต่าน ฮาจี อะฮ์มัด ซะฮ์ อัล-มุซตาอิน บิลละฮ์ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียพระองค์ที่ 16 กรุงกัวลาลัมเปอร์

ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวมาเลเซีย

 หม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่ามิตรไมตรีและความเข้าใจอันดีร่วมกันซึ่งช่วยสร้างเสริมสัมพันธไมตรี ที่ใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองมาอย่างยาวนานจะเอื้ออำนวย ให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือกันในกิจการทุกๆด้าน ต่อไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง