4
shared

‘บิ๊กตู่’ ลั่นกลางวงครม. ต้องไม่มีทุจริตเด็ดขาด

31 กรกฎาคม 2562 07:29 236
‘บิ๊กตู่’ ลั่นกลางวงครม.ต้องไม่มีทุจริตเด็ดขาด ระบุประเมินผลทำงานของรัฐบาลมีขั้นตอนอยู่แล้ววันนี้ (30ก.ค.62) ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เสร็จสิ้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม (กห.) เปิดเผยว่าที่ประชุมได้เห็นชอบการประชุมครม.เศรษฐกิจ โดยจัดตั้งครม.เศรษฐกิจขึ้น ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีทุกคนก็เห็นชอบร่วมกัน เพราะมีรองนายกรัฐมนตรี จากหลายส่วน ดังนั้น จำเป็นที่จะต้องนำมารวมกัน โดยตนเป็นหัวหน้า เพื่อเอาหลายเรื่องมาหารือร่วมกันทั้ง ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี แต่ละคนรับผิดคนละกระทรวง ฉะนั้น การขับเคลื่อนอาจมีปัญหาไม่สอดคล้องกันอยู่บ้าง  

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวด้วยว่า ในส่วนการประเมินผลการทำงานของรัฐบาล มันมีขั้นตอนอยู่แล้ว จากนโยบายก็ไปสู่การปฏิบัติ การขับเคลื่อน และจากการปฏิบัติก็จะไปสู่การจัดทำแผนงานโครงการ ซึ่งตรงนี้จะมีคณะกรรมการเข้ามาตรวจสอบและประเมินผลในการทำงานของทุกแผนงาน ซึ่งจะสามารถแก้ไขได้ แต่สิ่งสำคัญและได้ย้ำไปแล้วคือ ต้องไม่มีการทุจริตโดยเด็ดขาด