ลุ้นคกก.วัตถุอันตราย! แบน-ไม่แบน'พาราควอต'

17:01 14 กุมภาพันธ์ 2562 636
จับตาคกก.วัตถุอันตรายทบทวนมติการยกเลิกใช้ 3 สารอันตราย ' พาราควอต - คลอร์ไพริฟอส -ไกลโฟเซต ' หรือไม่

 

วันนี้( 14 ก.พ.62) คณะกรรมการวัตถุอันตราย ประชุมพิจารณาเพื่อทบทวนมติของคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับการควบคุมการใช้สารกำจัดศัตรูพืช 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ว่าจะยกเลิกการใช้ หรือเห็นชอบตามที่ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้เสนอให้ยกเลิกหรือแบนทั้งหมด ภายใน 1 ปี 

 

ทั้งนี้ ก่อนการประชุมของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ซึ่งเริ่มประชุมเมื่อเวลา 13.30 น.ที่ผ่านมา ได้มีเครือข่ายเกษตรกร ทั้งที่สนับสนุนและคัดค้าน เดินทางมายื่นหนังสือ ต่อประธานกรรมการ 

 

โดยเครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษร้ายแรง ได้ยื่นข้อเรียกร้อง 3 ข้อ ขอให้คณะกรรมการฯมีมติควบคุมพาราควอตเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ภายในเดือนธันวาคม 2562 พร้อมขอให้กรรมการแสดงตัวว่าไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทนำเข้าและจำหน่ายสารกำจัดศัตรูพืชเหล่านี้ และการลงมติจะต้องเป็นไปอย่างเปิดเผย ตรวจสอบได้ 

 

ขณะที่เครือข่ายเกษตรกรอีกกลุ่มหนึ่ง ยืนยันว่า พาราควอตมีความจำเป็นกับเกษตรกร ซึ่งหากยกเลิกก็ต้องหาแนวทางอื่นมาชดเชย แม้ที่ผ่านมามีการเสนอใช้สารชีวพันธุ์แทน แต่ผลการศึกษาทางวิชาการหรือการนำมาใช้จริง กลับไม่ได้ผล และยังพบว่ามีสารเคมีเป็นส่วนผสมด้วย

 

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ทำหนังสือถึงคณะกรรมการวัตถุอันตราย ว่ากระทรวงเกษตรฯไม่เห็นด้วยกับการใช้สารเคมีอันตรายต่อมนุษย์ และขอให้ที่ประชุมทบทวนมติ โดยเสนอแนวทางเลือก เช่น ออกประกาศเขตห้ามจำหน่าย หรือครอบครองสารเคมีอันตราย อาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย เบื้องต้นจะจำกัดในพื้นที่ ต้นน้ำ ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อม และหากการพิจารณาของคณะกรรมการวัตถุอันตรายเห็นด้วย จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ต่อไป

 

 

ช่องทางติดตามข่าวกับสถานีข่าว TNN24 ช่อง16 
Facebook: https://www.facebook.com/TNN24 
Twitter :https://twitter.com/tnnthailand 
Instagram :https://www.instagram.com/tnnthailand
Youtube :https://www.youtube.com/tnn24official 
Website :http://www.tnnthailand.com

Add Line TNN24 official เพียงเสิร์ชหาไอดี @TNN24 
หรือ คลิกที่นี่!!

เพิ่มเพื่อน