3
shared

ครม.เศรษฐกิจเตรียมออกมาตรการกระตุ้นบริโภค-ท่องเที่ยว

30 กรกฎาคม 2562 16:40 178
ครม.เศรษฐกิจเตรียมออกมาตรการระยะสั้นเศรษฐกิจระยะสั้น เน้นกระตุ้นการบริโภคในประเทศ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

วันนี้ (30ก.ค.62) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) "ประยุทธ์ 2"นัดแรกในวันนี้มีมติเห็นชอบจัดตั้งคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำงานในแต่ละกระทรวงมีความสอดคล้องกัน จึงจำเป็นต้องมีการหารือร่วมกันตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง พร้อมทั้งได้มีการแบ่งงานภายใต้การกำกับของรองนายกรัฐมนตรีแล้ว

สำหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง แต่จะเน้นการกระตุ้นการบริโภคในประเทศ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่วนเร่งรัดการใช้จ่ายภาครัฐและรัฐวิสาหกิจได้ให้แนวทางให้มีการจัดทำให้สอดคล้องกับแผนงบประมาณในปี 2563 

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง