10
shared

เมื่อคนไทยติดกับดัก “หนี้” สัญญาณร้ายเศรษฐกิจไทย

30 กรกฎาคม 2562 11:39 1192
ปรากฏการณ์หนี้ครัวเรือนของไทย ที่สูงติดเป็นอันดับต้นของโลก จนปัจจุบัน หนี้ครัวเรือน อยู่ระดับ ร้อยละ 78.7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

ปรากฏการณ์หนี้ครัวเรือนของไทย ที่สูงติดเป็นอันดับต้นของโลก จนปัจจุบัน หนี้ครัวเรือน อยู่ระดับ ร้อยละ 78.7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ จีดีพี สร้างความกังวลให้แก่นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นอย่างมาก

จากการเปิดเผยตัวเลขล่าสุด พบว่า ไทยมีหนี้เฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้นจาก 70,000 บาทต่อคน ในปี 2553 เป็น 150,000 บาทต่อคน ในปี 2560 ซึ่งจำนวนนี้ยังไม่รวมหนี้นอกระบบ หนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ แม้กระทั่ง หนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ ส่งผลให้หนี้ครัวเรือนเพิ่ม จนอาจเกิดปัญหาสังคมได้

ปัจจัยหนึ่งเป็นผลมาจากภาคธุรกิจสนับสนุนให้ลูกค้าซื้อของใช้ฟุ่มเฟือย และเกินความจำเป็น ทำให้คนไทยมีหนี้เร็ว ระยะเวลานาน ที่สำคัญมีมูลหนี้มากขึ้น ดังนั้น ในมุมมองของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เห็นว่า แนวโน้มที่เกิดขึ้นจะต้องรีบดำเนินการแก้ไขโดยด่วน เพื่อให้หลุดกับดักหนี้

แม้ที่ผ่านมา ทางธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อ ทั้งสินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล แต่ดูเหมือนว่า ปัญหาหนี้ครัวเรือน ยังมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้น จนล่าสุด ออกมาตรการคุมเข้มสินเชื่อที่อยู่อาศัย รวมทั้ง การออกมาตรการให้สถาบันการเงินดูแลลูกค้าอย่างเป็นธรรม แต่ดูเหมือนว่า ปัญหาหนี้ครัวเรือนยังมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน ที่มีการพูดกันมาก คือ การกำหนดระดับ Debt Service Ratio หรือเรียกสั้นๆว่า DSR คือ การกำหนดสัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการที่ต่างประเทศนำมาใช้ เพื่อช่วยแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน ยกตัวอย่างเช่น การกำหนดระดับ DSR ของผู้กู้ไม่เกิน ร้อยละ 60 หมายความว่า ผู้กู้ที่มีรายได้เฉลี่ย 100 บาทต่อเดือน และมีหนี้ที่ต้องจ่าย 60 บาทต่อเดือนแล้ว จะไม่สามารถกู้ยืมเงินเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินได้อีก

มาตรการดังกล่าวทางสมาคมธนาคารไทย เตรียมนำมาใช้ โดยยอมรับว่า ที่ผ่านมา การแข่งขันปล่อยสินเชื่อค่อนข้างรุนแรง แต่เมื่อสัญญาณหนี้ครัวเรือนที่เร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีโอกาสกลายเป็นหนี้เสียสูง จึงเตรียมนำมาตรการ DSR มาใช้ แต่เบื้องต้นต้องทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในระบบ จากนี้ไป คงต้องจับตาดูว่า มาตรการ DSR จะนำมาใช้ได้เมื่อไหร่ แต่เชื่อว่า หากทุกสถาบันการเงินมีความเข้มงวดมากขึ้น การเร่งตัวขึ้นของหนี้ครัวเรือน จะค่อยๆ ชะลอตัวลง

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง