1
shared

ราคาทองขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 21,300

30 กรกฎาคม 2562 10:02 82
ราคาทองปรับเพิ่มขึ้น 50 บาท ทองคำแท่งขายออก 20,800 บาท รูปพรรณขายออก 21,300 บาท

วันนี้ (30 ก.ค.62) สมาคมค้าทองคำ รายงานราคาทอง (ทองคำ 96.5%) ประจำวันครั้งที่ 1 เวลา 09.28 น. ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 20,700.00 บาท ราคาทองคำแท่งขายออก 20,800.00 บาท ส่วนราคาทองคำรูปพรรณรับซื้อ 20,329.56 บาท ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 21,300.00 บาท

ทั้งนี้ ราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น 50 บาท