เปิดฉากยึดที่มั่นสุดท้ายไอเอสในซีเรีย ดับ 47 คน

16:35 12 กุมภาพันธ์ 2562 218
เปิดฉากยึดที่มั่นสุดท้ายไอเอสในซีเรีย ดับ 47 คน

เปิดฉากยึดที่มั่นสุดท้ายไอเอสในซีเรีย ดับ 47 คน