46
shared

ผู้ป่วยเตรียมเฮ! โรงพยาบาลสังกัด สธ.เริ่มจ่ายกัญชา ส.ค.นี้

29 กรกฎาคม 2562 11:11 2959
เลขาธิการ อย. ระบุว่า ต้นเดือนสิงหาคมนี้ โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยประมาณ 100 แห่ง จะเริ่มจ่ายน้ำมันกัญชารักษาโรคให้กับผู้ป่วย หลังมีการทดลองใช้ 1 เดือนพบว่าได้ผลดี

วันนี้ (29 ก.ค.62) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าหลังจากที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำเนินการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ และเริ่มให้ยาแก่ผู้ป่วยโรคลมชัก พาร์กินสัน อัลไซเมอร์ และโรคอื่นๆ จำนวน 12 ราย โดยเริ่มให้ยาตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นั้น ผลปรากฏว่าผลการรักษา ผู้ป่วยด้วยกัญชาทั้ง ลมชัก พาร์กินสัน อัลไซเมอร์ พบส่วนใหญ่อาการดีขึ้นตามลำดับ พร้อมผลิตน้ำมันจากของกลาง สิ้นเดือนสิงหาคม กระจายให้สถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาต

ขณะที่ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นโรงพยาบาลที่สามารถสั่งจ่ายกัญชาทางการแพทย์ได้ต่อ อย.ประมาณ 100 แห่ง นั้น นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการ อย. ระบุว่า ในเดือนสิงหาคมนี้ โรงพยาบาลที่มีความเหมาะสมและมีศักยภาพทางการแพทย์ ทั้งการดูแลผู้ป่วยได้ครอบคลุมทุกกลุ่มโรค ดูแลได้หลายมิติ และสามารถดูแลผลแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้ จะดำเนินการเปิดให้บริการก่อน

ทั้งนี้ เบื้องต้นจะให้มีครอบคลุมในทุกเขตบริการสุขภาพทั่วประเทศ โดยรูปแบบแต่ละเขตพื้นที่ จะมีโรงพยาบาลศูนย์ที่เหมาะสมเป็นแม่ข่าย การให้บริการเพียงแห่งเดียวก่อน มีโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์และกรมสุขภาพจิตเป็นพี่เลี้ยง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและความปลอดภัย

โดยขณะนี้มีหน่วยงานที่ผลิต คือ องค์การเภสัชกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งในวันที่ 7 ส.ค.62 ในส่วนขององค์การเภสัชกรรม จะสามารถผลิตน้ำมันกัญชาออกมาได้ โดยสูตรที่มีสารทีเอชซีสูงจะได้ประมาณ 10,000 ขวด ส่วนสูตรทีเอชซีต่อซีบีดี สัดส่วน 1 ต่อ 1 ประมาณ 3,000-3,500 ขวด และสูตรซีบีดีสูง ประมาณ 500 ขวด