1
shared

นายกฯ ร่วมทำบุญตักบาตร วันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง

28 กรกฎาคม 2562 09:01 124
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ณ ท้องสนามหลวง

วันนี้ (28 ก.ค.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประชาชนทั่วประเทศพร้อมใจสวมเสื้อเหลืองร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และภริยา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ ท้องสนามหลวง โดยมีคณะรัฐมนตรี ข้าราชการและประชาชนพร้อมใจกันใส่เสื้อเหลืองร่วมพิธีอย่างเนืองแน่น 

โดยมีผู้ร่วมพิธี ประกอบด้วย องคมนตรีพร้อมภริยา ประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หน่วยราชการในพระองค์ คณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ข้าราชการตุลาการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บัญชาการทหารและตำรวจปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง ภาคีเครือข่ายภาคเอกชนของรัฐบาลและประชาชนทั่วไป รวมจำนวนกว่า 2,000 คน และนิมนต์พระสงฆ์ ประกอบด้วย สมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะจำนวน 10 รูป ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ หลังจากนั้นสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ พระสงฆ์และสามเณรจำนวน 568 รูปรับบิณฑบาต

ทั้งนี้ สิ่งของที่นำมาตักบาตรหลังจากเสร็จพิธีแล้วจะนำไปมอบให้กับสถานสงเคราะห์ต่างๆ ในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถานสงเคราะห์ในสังกัดกรุงเทพมหานคร และนำไปถวายวัดที่ขาดแคลนในเขตกรุงเทพมหานคร

จากนั้น นายกรัฐมนตรียังได้เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562