อนุกก. คัดเลือก “ไฮสปีดเทรน” ซีพี เจรจาเงื่อนไข กลุ่ม 2

16:46 8 กุมภาพันธ์ 2562 975
อนุกก. คัดเลือก “ไฮสปีดเทรน” ซีพี เจรจาเงื่อนไข กลุ่ม 2

อนุกก. คัดเลือกไฮสปีดเทรนซีพี เจรจาเงื่อนไข กลุ่ม 2