0
shared

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรวันเอกราชมัลดีฟส์

26 กรกฎาคม 2562 20:08 239
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรวันเอกราชมัลดีฟส์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีสาธารณรัฐมัลดีฟส์ เนื่องในวันเอกราช

วันนี้ (26 ก.ค.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ซึ่งตรงกับวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ความว่า

ฯพณฯ นายอิบรอฮีม มุฮัมมัด ศอลิห์

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ กรุงมาเล

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมัลดีฟส์

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศไทยและสาธารณรัฐมัลดีฟส์ จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตร และความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างประเทศทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขร่วมกัน

(พระปรมาภิไธย)

มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง