นักวิชาการระดมความเห็นแก้'ฝุ่นพิษ'ระยะยาว

15:19 6 กุมภาพันธ์ 2562 562
นักวิชาการคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนารับฟังความเห็น-ข้อเสนอแนะการแก้ปัญหา'ฝุ่น PM2.5'ระยะยาว

 

วันนี้( 6 ก.พ.62) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเสวนาถอดบทเรียนการนำวิชาการไปสู่สังคมเพื่อการเป็นคณะสาธารณสุขรอบรู้สุขภาพ กรณีฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 โดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความรู้ในหัวข้อที่แตกต่างกัน โดยคาดหวังว่าหลังเสร็จสิ้นการเสวนาจะได้มาตรการซึ่งเป็นแนวทางการจัดการปัญหา PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน อย่างเป็นระบบและจัดลำดับความเหมาะสมต่อสถานการณ์ของประเทศ

 

รองศาสตราจารย์สราวุธ เทพานนท์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล ให้ความเห็นถึงการจัดการปัญหาต้องดำเนิน 2 มาตรการควบคู่กันคือการลดปริมาณการระบายมลพิษทางอากาศ ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการลอยตัวของอากาศที่จะช่วยทำให้มลพิษเจือจาง โดยให้ความสำคัญกับแหล่งเกิดปัญหา และมาตรการการจัดการกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือความเข้มข้นของสารมลพิษ ระยะเวลารับสัมผัส และความเป็นพิษของสาร

 

อาจารย์สราวุธ ยังมีอีกหนึ่งข้อสังเกตคือ ปัจจุบันไทยเพิ่มความเข้มงวดของมาตรการทางกฎหมายเพื่อแก้ปัญหา แต่กลับไม่ตอบโจทย์สถานการณ์ ดังนั้น ควรมีการวางมาตรการพึงทำเพิ่มเติมใช้เป็นมาตรการระยะสั้น

 

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิมล กาญจนสุธา ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงผลพวงสุขภาพจากการได้รับสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็ก ประเด็นที่นำเสนอให้สังคมพิจารณาคือ การรายงานค่าคุณภาพอากาศ ควรนำผลกระทบสุขภาพมาร่วมพิจารณา หรือเปลี่ยนจากการรายงานค่า AQI เป็น AQHI ขณะที่ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณ PM2.5 ในระยะยาวประเทศไทยควรตั้งเป้าเพื่อไปถึงเป้าหมายของWHO คือการลดปริมาณ PM2.5 ให้เหลือไม่เกิน 10 ไมโครกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร ขณะที่ส่วนร่วมของประชาชน ควรดูแลตัวเองด้วยการลดระยะเวลาสัมผัสมลพิษทางอากาศ และติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ

 

ในเวทีเสวนานี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนความเห็นและแนวทางการจัดการปัญหา PM2.5 เกินค่ามาตรฐานจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนที่มาร่วมงาน อาทิ สำนักอนามัย กทม. กรมควบคุมมลพิษ โดยจะนำความเห็นทั้งหมดรวบรวมเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ต่อไป 

 

 

ช่องทางติดตามข่าวกับสถานีข่าว TNN24 ช่อง16 
Facebook: https://www.facebook.com/TNN24 
Twitter :https://twitter.com/tnnthailand 
Instagram :https://www.instagram.com/tnnthailand
Youtube :https://www.youtube.com/tnn24official 
Website :http://www.tnnthailand.com

Add Line TNN24 official เพียงเสิร์ชหาไอดี @TNN24 
หรือ คลิกที่นี่!!

เพิ่มเพื่อน