3
shared

สรรพากรเปิดชำระอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านตลท.ที่แรก

25 กรกฎาคม 2562 18:58 128
กรมสรรพากร เปิดชำระอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุนe-Business เพื่อตอบสนองนโยบาย“Thailand 4.0” โดยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้ให้บริการรายแรก

วันนี้(25 ก.ค.62)ดร.เอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศอธิบดีกรมสรรพากรกล่าวว่าเพื่อสนับสนุนe-Business ของประเทศไทยและผลักดันการทำตราสารอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ  กรมสรรพากรจึงได้เพิ่มการให้บริการชำระอากรแสตมป์ทางอิเล็กทรอนิกส์  เบื้องต้นจำนวน 5 ตราสารได้แก่  จ้างทำของ  กู้ยืมเงินหรือการตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร  ใบมอบอำนาจใบมอบฉันทะสำหรับให้ลงมติในที่ประชุมของบริษัทและค้ำประกัน  จากทั้งหมด 28 ประเภท ซึ่งที่เหลืออีก 23 ประเภทจะทยอยพัฒนาต่อเนื่องไป

ซึ่งตราสารอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง  5 ประเภทสามารถยื่นขอชำระอากรได้ทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากรและทาง Application Programming Interface (API) ผู้เสียอากรสามารถยื่นขอชำระอากรด้วยตนเอง หรือผ่านผู้ให้บริการ(Service Provider) ให้เป็นผู้ชำระอากรแทนก็ได้   โดยได้เปิดให้บริการชำระอากรแสตมป์ทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม2562  เป็นต้นมา  ช่วยให้สามารถชำระอากรได้อย่างสะดวกรวดเร็วลดขั้นตอนการจัดทำเอกสารด้วยกระดาษ  ลดปัญหาการคำนวณมูลค่าอากรแสตมป์ผิดพลาด  รวมทั้งส่งเสริมให้การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างสมบูรณ์ครบวงจร 


ส่วนการชำระผ่านผู้ให้บริการ  กรมสรรพากรได้จับมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)  ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรับชำระอากรแสตมป์ทางอิเล็กทรอนิกส์  สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นรายแรก  โดยร่วมพัฒนาเชื่อมต่อระบบการนำส่งข้อมูลตราสารอิเล็กทรอนิกส์ทางAPI ที่มีปริมาณข้อมูลจำนวนมาก  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนจากการใช้วัสดุในสำนักงาน 


ด้านดร. ภากร ปีตธวัชชัย  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า  ปัจจุบันบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีอยู่กว่า 700 บริษัท มีต้นทุนในการชำระอากรแสตมป์ เฉพาะแค่ค่าส่งไปรษณีย์ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 100 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นต้นทุนที่สูงมาก ดังนั้น บริษัทฟินเน็ตอินโนเวชั่นเน็ตเวิร์คจำกัด(FinNet) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ   จึงเปิดให้บริการชำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นรายแรก  รับชำระอากรแสตมป์ผ่านทางเว็บไซต์ โดยเรียกใช้ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐาน(Application Programming Interface)   โดยระบบการทำงานของFinNet จะเชื่อมต่อกับกรมสรรพากร   ผู้ใช้บริการจะได้รหัสรับรองการชำระอากรแสตมป์ผ่านระบบออนไลน์  หลังจากทำการชำระค่าอากรแสตมป์ไปใช้อ้างอิงในเอกสารสัญญาเพื่อให้สัญญามีผลทางกฎหมาย   ซึ่งเริ่มเปิดให้บริการสำหรับธุรกรรม3 ประเภทได้แก่1) การมอบฉันทะเข้าประชุม  ผู้ถือหุ้น2) การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และ3) การกู้ยืมเงินเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์และจะขยายไปยังธุรกรรมทุกประเภทในปี2563 คิดค่าบริการดังกล่าวเพียง1 บาทต่อ1 รายการเท่านั้น นับว่าจะสามารถช่วยลดต้นทุนทางด้านวัสดุได้เป็นจำนวนมาก 
icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง