1
shared

สรรพากร ชี้ ลดภาษีกระทบเสถียรภาพการคลังแน่นอน

25 กรกฎาคม 2562 13:27 107
อธิบดีกรมสรรพากร เผย ยังรอความชัดเจนรูปแบบนโยบายการปรับโครงสร้างภาษีจาก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ชี้ หากปรับลดภาษีไม่ว่ารูปแบบใด กระทบเสถียรภาพการคลังประเทศแน่นอน

วันนี้ (25 ก.ค.62) นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวถึงนโยบายการปรับโครงสร้างภาษีที่ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มอบหมายให้แต่ละกรมไปรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมจัดทำนโยบาย ว่า  การปรับโครงสร้างภาษีต้องดูทั้งระบบ ไม่ใช่แค่กรมใดกรมหนึ่งเป็นผู้ดูแล ซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเองก็ได้มอบหมาย ให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือ สศค. เป็นหน่วยงานหลักในการดูเรื่องนี้  โดยในส่วนของกรมสรรพากร ก็กำลังอยู่ระหว่างการศึกษา แต่สุดท้ายก็ต้องขึ้นอยู่กับรูปแบบที่ทาง สศค.จะตกผลึกว่าจะใช้แนวทางใด 

ทั้งนี้ ส่วนตัวมองว่า ไม่ว่าจะลดภาษีไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดรายได้ของประเทศย่อมได้รับผลกระทบแน่นอน ซึ่งการศึกษาของกรมสรรพากร คือ หากมีการลดภาษีไม่ว่าจะลดภาษีในรูปแบบใด จะต้องดูว่ารายได้จะหายไปเท่าไหร่ จากนั้นจึงจะต้องหาวิธีในการหารายได้กลับเข้ามาทดแทนในส่วนนี้ เนื่องจากปกติแล้ว กรมสรรพากรเป็นหน่วยงานที่สามารถจัดเก็บรายได้จากการจัดเก็บภาษี  คิดเป็นสัดส่วน 70%-80% ของรายได้รวมของประเทศ  ซึ่งก็คาดว่ารายได้ที่หายไปอาจจะกระทบต่อเสถียรภาพการคลังแน่นอน  ดังนั้นจึงต้องพิจารณานโยบายในภาพรวม  ซึ่งต้องรอความชัดเจนจากทาง สศค.ก่อน 


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง