6
shared

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ตอนที่ 2 : เข้าใจ เข้าถึงแผ่นดิน ฟื้นป่า ฟื้นชีวิต

24 สิงหาคม 2562 11:44 510
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ตอนที่ 2 :  เข้าใจ เข้าถึงแผ่นดิน ฟื้นป่า ฟื้นชีวิต

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ตอนที่ 2 : เข้าใจ เข้าถึงแผ่นดิน ฟื้นป่า ฟื้นชีวิตสารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด "ดุจแสงสว่าง กลางอัมพร"

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง