ตรวจสอบโรงงานเสี่ยงปล่อยมลพิษ จ.สมุทรสาคร

11:17 1 กุมภาพันธ์ 2562 612
กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงาน 2 แห่งในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อหาแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองที่มีความเสี่ยงปล่อยมลพิษ

 

กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงาน 2 แห่งในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อหาแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองที่มีความเสี่ยงปล่อยมลพิษ โดยพร้อมสั่งหยุดกิจการหากมีการปล่อยค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน