2
shared

ดีเดย์ 1ส.ค.! ขึ้นราคาตั๋วรถเมล์รายสัปดาห์-รายเดือน

24 กรกฎาคม 2562 11:07 151
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ประกาศปรับเพิ่มขึ้นค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางแบบรายสัปดาห์ และแบบรายเดือน 1 ส.ค.นี้

88

วันนี้ (23ก.ค.62) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ดังนี้ตั๋วรายสัปดาห์ รถโดยสารธรรมดา ราคาเดิม 100 บาทต่อใบ เป็น 120 บาทต่อใบ รถโดยสารปรับอากาศ ราคาเดิม 200 บาทต่อใบ เป็นราคา 255 บาทต่อใบส่วนตั๋วรายเดือน รถโดยสารธรรมดา ราคาเดิม 400 บาทต่อใบ เป็น 480 บาทต่อใบ รถโดยสารปรับอากาศ ราคาเดิม 800 บาทต่อใบ เป็น 1,020 บาทต่อใบสำหรับการปรับขึ้นราคาดังกล่าว จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. เป็นต้นไป

ก่อนหน้านี้ นายสุระชัย เอี่ยมวชิรกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.) ได้เข้ารายงานแผนฟื้นฟูองค์กรให้รัฐมนตรีใหม่ทั้งสามท่านรับทราบ  เรื่องแผนบริหารจัดการหนี้สินจำนวน 100,000 ล้านบาท  รวมทั้งเตรียมเสนอรัฐบาลใหม่ถึงแนวทางจัดการ  โดยเฉพาะหนี้สินจากนโยบายภาครัฐจำนวน 80,000 ล้านบาทนั้นจะให้รัฐบาลรับภาระไปดำเนินการ ส่วนหนี้สินที่เกิดจากงานบริหารงานขององค์กรจำนวน 20,000 ล้านบาทนั้น ขสมก.จะเป็นผู้รับผิดชอบเอง


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง