อนุสรณ์สถานรำลึก 'หลวงพ่อคูณ'

15:04 31 มกราคม 2562 587
พื้นที่บริเวณด้านหลังพุทธมณฑลอีสาน ซึ่งเป็นสถานที่ ฌาปนสถานชั่วคราวในพิธีพระราชทานเพลิงสรีรีสังขาร หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ และหลังเสร็จสิ้นพิธีได้มีการทำศาลาคลอบเตาเผาเอาไว้ ก่อนจะมีการสร้างอนุสรณ์สถานครอบทับพื้นที่ทั้งหมด

 

 

พื้นที่บริเวณด้านหลังพุทธมณฑลอีสาน ซึ่งเป็นสถานที่ ฌาปนสถานชั่วคราวในพิธีพระราชทานเพลิงสรีรีสังขาร หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ และหลังเสร็จสิ้นพิธีได้มีการทำศาลาคลอบเตาเผาเอาไว้ ก่อนจะมีการสร้างอนุสรณ์สถานครอบทับพื้นที่ทั้งหมด คาดว่าจะก่อสร้างภายใน 1ปีครึ่ง เพื่อให้เป็นสถานที่ให้ประชาชนได้ระลึกถึงหลวงพ่อคูณ