1
shared

เตรียมเปิดศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ-นกกระเรียนพันธุ์ไทย

23 กรกฎาคม 2562 12:03 49
องค์การสวนสัตว์ชวนกลุ่มทรูและพันธมิตร ร่วมอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย เตรียมเปิดศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย จังหวัดบุรีรัมย์ 5 สิงหาคมนี้

วันนี้ (23 ก.ค.62) องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ โดย นายเบญจพล นาคประเสริฐ (ที่2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย กลุ่มทรู โดย ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ์ (ขวาสุด) หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) โดย นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ (ที่2 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ และ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด โดย นายวิเชฐ ตันติวานิช (ซ้ายสุด) ประธานกรรมการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดกิจกรรมเปิดศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย จังหวัดบุรีรัมย์ และปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนสู่ธรรมชาติ ประจำปี 2562 เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยและพื้นที่ชุ่มน้ำ อีกทั้งพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเปิดโอกาสให้เยาวชน ชุมชนท้องถิ่น และประชาชน ได้มีแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยและจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

โดยกลุ่มทรู ได้นำนวัตกรรมแอปพลิเคชัน Doo Nok (ดูนก) ที่รวบรวมข้อมูลพันธุ์นก ในรูปแบบดิจิทัล กว่า 500 ชนิดและฟังก์ชั่น ที่ช่วยสนับสนุนการรายงานพิกัดการพบนกกระเรียนโดยเฉพาะ เข้ามาช่วยประกอบการศึกษาวิจัยและการท่องเที่ยวปั่นจักรยานชมนกกระเรียนในพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำสำคัญระดับโลก และเป็นแหล่งอาศัยของนกหลายร้อยชนิดอีกด้วย นอกจากนี้ ยังนำศักยภาพด้านความเป็นสื่อ มาช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านช่องทางต่างๆ ในเครืออีกด้วย