2
shared

โบลิเวียเดือดร้อนจากภูเขาไฟปะทุในเปรู

21 กรกฎาคม 2562 10:05 108
โบลิเวียเดือดร้อน ประชาชนได้รับผลกระทบจากเถ้าถ่านภูเขาไฟ “ยูบีนาส” ในเปรู ซึ่งปะทุปลิวข้ามพรมแดน ฝุ่นพิษปลิวปกคลุมทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และพื้นที่การเกษตรชาวโบลิเวีย กำลังได้รับความเดือดร้อนจากการปะทุของภูเขาไฟ “ยูบีนาส” ในเปรู ประเทศเพื่อนบ้านเมื่อวันเสาร์ หลังจากภูเขาไฟลูกนี้พ่นเถ้าถ่านและกลุ่มควันหนาทึบขึ้นสู่ท้องฟ้า และเถ้าถ่านปลิวปกคลุมอยู่ตามท้องถนนในหลายเมืองภาคตะวันออกของประเทศ


ผู้หญิงคนหนึ่งกล่าวว่า ได้กลิ่นซัลเฟอร์จากฝุ่นและเถ้าถ่านอย่างชัดเจน และยังมีอาการแสบร้อนนัยน์ตาด้วย ขณะเดียวกัน นายกเทศมนตรีท้องถิ่น กล่าวว่า เถ้าถ่านกำลังส่งผลกระทบต่อทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ประชาชน สัตว์เลี้ยง และพื้นที่การเกษตร


สถาบันธรณีวิทยาของเปรู หรือไอจีพี แถลงว่า การปะทุครั้งใหญ่ของภูเขาไฟ “ยูบีนาส” เริ่มต้นขึ้นในช่วงเช้าตรู่ของวันศุกร์ที่ผ่านมา ทั้งนี้ภาคใต้ของเปรู มีภูเขาไฟหลายสิบลูกที่ยังมีพลังอยู่ อีกทั้งเปรูยังตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่า “วงแหวนแห่งไฟ” ในมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง