3
shared

เขื่อนป่าสักฯวิกฤตเหลือน้ำแค่ 4 % แห้งเหือดจนชุมชนเก่าโผล่

21 กรกฎาคม 2562 14:29 1706
ผอ.เขื่อนป่าสักฯเผยปีนี้แล้งจัดปริมาณน้ำสะสมอยู่ในอ่างเก็บน้ำร้อยละ 4.82 เปอร์เซ็น ส่งผลให้น้ำแห้งจนชุมชนปรากฏให้เห็น


วันนี้ ( 21 ก.ค. 62 )นายศุภชัย มโนการ ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่าปริมาณน้ำในเขื่อนได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง จนเข้าสู่ภาวะวิกฤต ปริมาณน้ำสะสมอยู่ในอ่างเก็บน้ำร้อยละ4.82เปอร์เซ็น หรือ มีน้ำสะสมอยู่ที่46ล้าน ลบ.ม. จากความจุทั้งหมดที่960ล้านลบ.ม. เนื่องจาก ไม่มีฝนตกลงมาในลุ่มน้ำป่าสักเลยทำให้ไม่มีน้ำไหลลงอ่างของเขื่อน จากสภาพน้ำที่ลดลงของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ในปีนี้ทำให้มองเห็นชุมชนเก่า บ้านเรือน วัด ที่ถูกน้ำท่วมจมอยู่ใต้เขื่อนโผล่ขึ้นมาให้ได้เห็นอีกครั้งในรอบหลายปี


ทั้งนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีในปีนี้มีปริมาณน้ำน้อยเท่ากับปี 2558 ทางเขื่อนป่าสักได้มีการทำกาลักน้ำเพื่อผันน้ำไปช่วยหมู่บ้านท้ายเขื่อนให้ใช้ในการอุปโภคบริโภค โดย สำนักงานชลประทานที่ 10 จึงได้ดำเนินการส่งน้ำให้กับพื้นที่ 3 อำเภอ ของจังหวัดลพบุรี ได้แก่ อำเภอสระโบสถ์ อำเภอโคกเจริญ และอำเภอโคกสำโรง แต่การเดินเครื่องสูบน้ำทำได้อย่างจำกัด จากปกติเคยสูบได้วันละประมาณ 20,000 ลูกบาศก์เมตร แต่ตอนนี้สูบได้เพียงวันละประมาณ 8,333 ลูกบาศก์เมตรเท่านั้น ถึงอย่างไรก็ตามปริมาณน้ำที่เหลืออยู่ยังคงเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของราษฎรในพื้นที่