3
shared

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นวันเอกราชสาธารณรัฐโคลอมเบีย

20 กรกฎาคม 2562 20:05 68
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐโคลอมเบีย

วันนี้ (20 ก.ค.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโคลอมเบีย ซึ่งตรงกับวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ความว่า

ฯพณฯ นายอิบัน ดูเก ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบีย กรุงโบโกตา ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโคลอมเบีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโคลอมเบีย

(พระปรมาภิไธย) 

มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง