1
shared

รมว.พลังงาน หนุน ปตท.ดันพลังงานจากพืชเกษตร โซลาร์รูฟท็อป

20 กรกฎาคม 2562 15:32 88
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน หนุน ปตท. ผลักดันโครงการพลังงานจากพืชเกษตร โซลาร์รูฟภาคประชาชนเพื่อสร้างรายได้

วันนี้ (20 ก.ค.62)  นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายของกระทรวงพลังงาน ว่า ที่ประชุมได้เห็นตรงกันว่าจะร่วมบูรณาการทำงานด้วยกันเพื่อเป้าหมายประชาชนและประเทศชาติ   โดยเฉพาะเน้นพลังงานจากพืชเกษตรที่จะมาเป็นหนึ่งในมิติขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ   ที่จะต้องมีการยกระดับมากขึ้น  เช่น ปาล์มน้ำมันที่จะนำมาผลิตไบโอดีเซลบี 7  บี10  บี20 และอ้อย  ที่จะนำมาผลิตเป็นเอทานอล เป็นต้น 

และในวันที่ 22 ก.ค.62 จะมีการประชุมร่วมกับปลัดกระทรวงพลังงาน   เพื่อกำหนดเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการให้ต่อเนื่อง   จากนั้นจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำกรอบการดำเนินงานในระยะ 3 เดือน (ส.ค.-ต.ค.62)  

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นตรงกันที่จะผลักดันให้พลังงานในมิติของการสร้างโอกาสทางรายได้ ลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน เช่น กรณีการใช้กลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ   ที่ช่วยเหลือผู้มีรายได้ในการซื้อพลังงาน ที่ขณะนี้ใช้ซื้อส่วนลดราคาแอลพีจีครัวเรือน 45 บาทต่อ 3 เดือนนั้น    จะปรับเงื่อนไขอย่างไรให้เข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริง    เช่นเดียวกับการพัฒนาพลังงานทางเลือกให้กับชาวบ้าน   เช่น โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาที่อยู่อาศัยภาคประชาชน(โซลาร์ภาคประชาชน)   ซึ่งขณะนี้ยอมรับว่า  ประชาชนยังไม่นิยมติดตั้งเท่าที่ควร จึงจำเป็นต้องมาพิจารณารายละเอียดต่อไปว่า  เพราะเหตุใดและจะปรับเงื่อนไขหรือไม่  รวมถึงทำอย่างไรให้มีการสะสมพลังงานไว้ใช้ในช่วงกลางคืนด้วย

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง