4
shared

รฟท.เปิด TOR ซื้อหัวจักร50 คัน วงเงิน 6.57 พันล้านบาท

20 กรกฎาคม 2562 15:03 112
การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศร่าง TOR ฉบับปรับปรุง โครงการซื้อรถจักรดีเซลไฟฟ้า 50 คัน วงเงิน 6.57 พันล้านบาท  คาดใน1 สัปดาห์ จะสรุปรายละเอียด และเปิดขายซองประมูลด้วยระบบ e-bidding 

วันนี้ (20 ก.ค.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 19ก.ค.62 การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้เผยแพร่ร่างขอบเขตงาน (TOR)ฉบับปรับปรุง โครงการซื้อรถจักรดีเซลไฟฟ้า (Diesel Electric Locomotive) น้ำหนักกดเพลา 16 ตัน/เพลา พร้อมอะไหล่ จำนวน 50 คัน  กรอบวงเงิน 6,562.5 ล้านบาท ขึ้นเวปไซด์  เพื่อรับฟังความคิดเห็น ประมาณ 1 สัปดาห์  จากนั้นจะประชุมสรุปผล  เพื่อออกประกาศประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ต่อไป

สำหรับ TOR รถจักรดีเซลไฟฟ้า จำนวน 50 คัน ได้กำหนดเงื่อนไขจัดซื้อพร้อมอะไหล่  กำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นขอเสนอ กรณีเป็นนิติบุคคลรายเดียว ต้องมีทุนจดทะเบียนชำระเต็มไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท  ,กรณีเป็นนกลุ่มผู้ร่วมค้า (Join Venture) ต้องมีทุนจดทะเบียนชำระเต็มไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท  บริษัทผู้นำหรือบริษัทชั้นนำ ( Leading Company) ต้องมีทุนจดทะเบียนชำระเต็มไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท   ส่วนบริษัทผู้ร่วมค้าอื่น ต้องมีทุนจดทะเบียนชำระเต็มไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท  

ทั้งนี้ ต้องเสนอแผนซ่อมบำรุงพร้อมราคาอะไหล่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ระยะเวลา 10 ปี    
กำหนดระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 915 วัน นับจากวันที่ลงนามสัญญา ซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากรฟท.   และกำหนดส่งมอบเป็นงวดๆ งวดที่ 1 จำนวนไม่น้อยกว่า 20 คัน ภายใน 540 คัน งวดที่ 2 จำนวนที่เหลือ ภายใน 915 คัน และรับประกัน 5 ปี

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง