0
shared

“จุรินทร์” ลุยฟื้นเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้

20 กรกฎาคม 2562 12:51 67
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  พร้อมด้วย 2 รัฐมนตรีประชาธิปัตย์ ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หวังฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าชายแดน

วันนี้ (20 ก.ค.62)  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประชุมร่วมศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดใช้แดนภาคใต้ เพื่อการพัฒนาเศ่รษฐกิจการค้าชายแดน

โดยนายจุรินทร์  กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการเดินทางครั้งนี้ เพื่อมารับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะ การพัฒนาเศรษฐกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งพบว่าเศรษฐกิจฐานรากถือเป็นปัญหาเร่งด่วน ที่ต้องเร่งแก้ปัญหาทั้งสามมิติคือ  มิติด้านการลงทุน มิติด้านการท่องเที่ยวและมิติการค้าชายแดนในเขตภาคใต้ 5 จังหวัด  ซึ่งมีตัวเลขรวมกัน 2.3 แสนล้านบาท แต่ในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา   ตัวเลขการส่งออกไปมาเลยเซียติดลบ  ทำให้ขาดดุลย์การค้า การที่ตัวเลขส่งออกลด  สอดคล้องกับการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพาราก็ลดลงด้วย

ด้าน นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ต้องการมาร่วมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไข ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขบ้านเมือง  ซึ่งในส่วนของกระทรวงคมนาคม สัปดาห์ที่แล้วได้ร่วมรับฟังบรรยายสรุปจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ รัฐมนตรีช่วยอีกท่าน และได้กำหนดแนวทางที่กระทรวงจะร่วมพัฒนาทั้ง 4 ช่องทาง ประกอบไปด้วย  การพัฒนาทางบก ในประเทศเพิ่มเส้นทางการขนส่ง  ทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางรอง ระหว่างประเทศมีแนวทางที่จะเชื่อมโยงกับ มาเลเซียและสิงคโปร์   โดยอนาคตอาจเชื่อมโยง มาเลย์ กับสิงคโปร์ ทั้งหมดนี้จะสอคคล้องกับยุทธศาสตร์ 1 belt 1 road    การพัฒนาการขนส่งทางน้ำ     การขนส่งทางน้ำ ที่มีเป้าหมายเปิดประตูแห่งที่สาม สามเกตุเวย์ การขนส่งทางน้ำในภาคใต้มีความสำคัญเพราะเชื่อมโยงกับ 1 belt 1 road ที่จะเชื่อมกับ มาเลย์เซีย และจีน

ตลอดจน การพัฒนาการขนส่งทางรางที่สามารถเชื่อมโยงได้ทุกภูมิภาค   การพัฒนาการขนส่งทางอากาศ และแนวทางการขับเคลื่อน มีแผนขยายสนามบินนราธิวาส ทั้งนี้แผนการพัฒนาการขนส่งทางอากาศภายใน 10 ปี จะไม่มีการสร้างสนามบินเพิ่ม ยกเว้นการพัฒนาสนามบินที่มีอยู่แล้ว

ขณะที่  นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะใช้แนวทางของในหลวงรัชกาลที่ 9 คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้พี่น้องชาวใต้ ทั้งนี้กฏหมาย ศอบต. ได้กำหนดเรื่องการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะการกระจายอำนาจ อนาคตจะมีการเพิ่มเขตเศรษฐกิจพิเศษมากขึ้น จะเห็นรูปธรรมที่เกิดขึ้น  จากการสร้างงาน เกิดการสร้างรายได้ให้พี่น้องประชาชนมากขึ้น นอกเหนือไปจากภาคเกษตร 

ทั้งนี้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร ผอ. ศอบต.ได้รายงานสถานการณ์ทั่วไป ชี้ให้เห็นว่าประเด็นศาสนายังเป็นเรื่องหลัก และการศึกษาที่ยังไม่ตอบโจทย์คนในพื้นที่ สถานการณ์เฉพาะในพื้นที่ในปัจจุบันยังมีการสร้างและขยายแนวร่วมเพิ่มเติม มีการสร้างความชอบธรรม หน้าที่ของ ศอบต. ต้องหยุดความเหลื่อมล้ำ สถานการณ์ในปัจจุบันถือว่า ดีขึ้นตามลำดับอย่างมีนัยสำคัญ 


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง