2
shared

คนกรุงเฮ!เตรียมใช้รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินครบลูป

19 กรกฎาคม 2562 12:06 186
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย นับเป็นเส้นทางแรกที่จะเริ่มเปิดใช้บริการได้เต็มรูปแบบในปีนี้ ซึ่งเร็วกว่ากำหนดการเดิม ล่าสุดเตรียมเปิดให้ประชาชนได้ทดลองใช้เสมือนจริง 29 ก.ค.นี้

        ปัจจุบัน โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายต่างๆ มีความคืบหน้าไปมาก บางโครงการคืบหน้าไปแล้วเกือบ 100% และใกล้เปิดให้ใช้บริการในเวลาอันใกล้นี้แล้ว  อย่างเช่นโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-บางแค (หลักสอง) ที่เตรียมจะเปิดให้ประชาชนได้ทดลองใช้ พร้อมๆกับการทดสอบระบบการเดินรถก่อนที่จะมีการเปิดให้ใช้บริการเต็มรูปแบบในเดือนกันยายนนี้

เปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการฟรี 5 สถานี 29 ก.ค. 62 - 28 ก.ย. 62

       การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  ได้เร่งดำเนินการเตรียมความพร้อม  สำหรับเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยายเร็วยิ่งขึ้น   เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  จากเดิมที่กำหนดจะเปิดให้ทดลองใช้ในเดือนสิงหาคม 62  โดยจะเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย จากสถานีวัดมังกร – สถานีท่าพระ รวมจำนวน 5 สถานี  ได้แก่ สถานีวัดมังกร สถานีสามยอด สถานีสนามไชย สถานีอิสรภาพ และสถานีท่าพระ   ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2562 โดยไม่คิดค่าโดยสาร     จากนั้นจะทยอยปรับการให้บริการไปตามความก้าวหน้าของงาน และความพร้อมของระบบที่เกี่ยวข้อง  ไปจนถึงระดับการให้บริการตามปกติ 


เปิดให้ทดลองใช้ฟรีทุกวัน 10.00-16.00 น. ไป-กลับ หัวลำโพง-ท่าพระ 

        การเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการในช่วงแรก  จะเปิดให้ใช้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น. โดยจะให้บริการรถไฟฟ้าแบบวิ่งไป-กลับ จากสถานีหัวลำโพงถึงสถานีท่าพระ มีรถไฟฟ้าให้บริการ 3 ขบวน ระยะห่างระหว่างขบวนประมาณ 8 นาที  โดยผู้โดยสารที่เดินทางมาจากสายสีน้ำเงิน (สถานีเตาปูน –สถานีหัวลำโพง) จะต้องเปลี่ยนขบวนรถไฟฟ้าที่สถานีหัวลำโพง   เพื่อเดินทางไปยังสถานีในสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย (สถานีวัดมังกร –สถานีท่าพระ) ซึ่งกรณีเดินทางระหว่างสถานีวัดมังกรถึงสถานีท่าพระ รวมจำนวน 5 สถานี จะไม่คิดค่าโดยสาร  โดยใช้เหรียญหรือบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT เดินทางในระบบรถไฟฟ้าผ่านประตูอัตโนมัติได้ตามปกติ หรือออกเหรียญโดยสารได้ที่เครื่องออกเหรียญโดยสารอัตโนมัติ หรือห้องออกบัตรโดยสารทุกสถานี

   ส่วนกรณีเดินทางเข้ามาโดยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน (สถานีเตาปูน-สถานีหัวลำโพง) จะคิดอัตราค่าโดยสารตั้งแต่สถานีแรกที่อัตรา 16 บาทและค่าโดยสารจะเพิ่มตามระยะทาง อัตราสูงสุด 42 บาท  รวมทั้ง สามารถเดินทางเชื่อมต่อกับสายสีม่วงได้ตามปกติ  โดยมีอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน 70 บาท และเมื่อผู้โดยสารแตะตั๋วโดยสารที่ประตูอัตโนมัติแล้ว  สามารถอยู่ในระบบรถไฟฟ้าได้ไม่เกิน 180 นาที ทั้งนี้ การออกตั๋วโดยสารและการใช้ระบบรถไฟฟ้าเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัท BEM กำหนด 


คาดผู้โดยสารจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวภายใน 6 เดือน 

        รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค ที่เปิดให้บริการในปัจจุบันนั้น  มีรถไฟฟ้าให้บริการทั้งหมด 19 ขบวนและมีผู้โดยสาร 4 แสนคนต่อวัน  ซึ่งหลังจากนี้ รฟม. จะเริ่มเปิดให้บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน (ส่วนต่อขยาย) อีก 2 ช่วง เพื่อให้รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินครบลูปเป็นตัวรูป Q ได้แก่ ส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-บางแค (หลักสอง) ที่จะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบตั้งแต่ 29 กันยายน 2562 เป็นต้นไป และ ส่วนต่อขยาย ช่วงเตาปูน-ท่าพระ ที่จะเปิดให้บริการในช่วงต้นปี 2563

        โดย นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  คาดว่า  หลังจากเปิดให้บริการส่วนต่อขยายช่วงแรก เส้นทางหัวลำโพง-บางแค จะส่งผลให้รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินตลอดเส้นทางมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอีก 4 แสนคนต่อวัน เป็น 8 แสนคนต่อวัน ภายใน 6 เดือน แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับการปรับพฤติกรรมของประชาชนด้วย


หากรถไม่พอ จะต้องสั่งซื้อรถใหม่เพิ่ม

        ทั้งนี้ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน จะนำรถใหม่มาให้บริการทั้งหมด 35 ขบวน  ภายในต้นปี 2563   ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้วิ่งในเส้นทางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย  แต่ก็จะนำบางส่วนไปวิ่งในเส้นทางเดิม  เพื่อบรรเทาความแออัดของผู้โดยสาร ช่วงหัวลำโพง-เตาปูนด้วย  อย่างไรก็ตาม ประเมินว่ารถใหม่ 35 ขบวนจะรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 1 ล้านคนต่อวันและรองรับได้ถึงปี 2570  แต่ถ้าผู้โดยสารเติบโตมากกว่าคาดการณ์ ก็อาจจะต้องสั่งซื้อรถไฟฟ้าขบวนใหม่เพิ่มขึ้นตามสัญญา  

        นอกจากนี้ รฟม. และ BEM อยู่ระหว่างหารือเรื่องการนำบัตรโดยสารแบบเติมเที่ยวกลับมาจำหน่ายอีกครั้ง ตามคำเรียกร้องของผู้โดยสาร แต่ต้องรอให้ระบบและข้อมูลทั้งหมดเสถียรก่อน


คาดการณ์ยอดผู้โดยสารสายสีน้ำเงินทั้งปี เติบโตมากกว่า 10%

        นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BEM คาดว่า เมื่อเปิดให้บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน (ส่วนต่อขยาย) ช่วงหัวลำโพง-บางแค อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2562 จะส่งผลให้ผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 มีจำนวนเพิ่มขึ้นอีก 1 แสนคนต่อวัน เป็น 5 แสนคน ซึ่งจะทำให้ ภาพรวมตลอดทั้งปี 2562 รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินจะมียอดผู้โดยสารเติบโตเฉลี่ยมากกว่า 10% ขึ้นไป

        ส่วนในปี 2563 ซึ่ง BEM จะรับรู้รายได้จากรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-บางแค ตลอดทั้งปี และเริ่มรับรู้รายได้จากส่วนต่อขยาย ช่วงเตาปูน-ท่าพระ บางส่วนนั้น จะส่งผลให้ปริมาณผู้โดยสารและรายได้ของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินทั้งหมดเติบโตก้าวกระโดด เพิ่มขึ้นตั้งแต่ 25% เป็นต้นไปicon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง