0
shared

"อุตตม" เตรียมดันมาตรการเศรษฐกิจครอบคลุมทุกกลุ่ม

17 กรกฎาคม 2562 16:21 124
"อุตตม" เตรียมผลักดันมาตรการเศรษฐกิจระยะสั้นและระยะยาว ครอบคลุมทั้งรากหญ้าถึงคนเมืองย้ำ "นายกฯ" สั่งพิจารณานโยบายหาเสียงจากพรรคฝ่ายค้านด้วย หากนโยบายเป็นประโยชน์

วันนี้ (17 ก.ค.62)  นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังการเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง ว่า   แนวทางการทำงานของกระทรวงการคลัง ต้องรอให้รัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภาอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าก่อน  โดยหลังจากนั้น จึงจะมอบหมายนโยบายและมีการหารือถึงมาตรการต่างๆ  ทั้งระยะสั้นและระยะยาวในการดูแลเศรษฐกิจ ร่วมกับรับมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ข้าราชการกระทรวงการคลัง และหน่วยงานในสังกัด แม้ในขณะนี้รัฐบาลจะได้มีการเตรียมงานไว้บ้างแล้วก็ตาม แต่ยังคงไม่มีข้อยุติว่า  จะใช้มาตรการใดบ้าง ส่วนจะมีการใช้มาตรการรุนแรงเร่งด่วนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยหรือไม่นั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุว่า ขอเวลาหารือกันก่อนจึงจะสามารถกำหนดนโยบายที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาได้ 

 ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยังเชื่อว่า  การหาข้อยุติในเรื่องมาตรการนั้นจะใช้เวลาไม่นาน รวมทั้งกระทรวงการคลังยังได้มีการเตรียมงานไว้แล้วพอสมควร  เพียงแต่ต้องรอผ่านขั้นตอนของการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อน   จึงจะเปิดเผยรายละเอียดได้ พร้อมทั้งยังย้ำว่า  การดำเนินโยบายด้านเศรษฐกิจนั้นจะครอบคลุมตั้งแต่ฐานรากไปจนถึงคนเมือง 
นอกจากนี้ นายอุตตม ยังกล่าวเพิ่มเติมถึงนโยบายการหาเสียงทุกเรื่องของพรรคพลังประชารัฐและพรรคร่วมรัฐบาล เช่น เรื่องการลดภาษีบุคคลธรรมดาลงอีก 10% นั้น  จะมีการพิจารณาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและรายละเอียดว่า จะนำมาปฏิบัติอย่างไร  ทั้งนี้ พล.อ. ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ยังได้ฝากไว้ให้พิจารณาถึงนโยบายหาเสียงของพรรคฝ่ายค้าน หากเป็นประโยชน์ก็สามารถนำมาใช้ได้ร่วมกันได้ 

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง