1
shared

จ่อเสนอกองทุนแบบใหม่ทดแทนLTF

17 กรกฎาคม 2562 13:30 113
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย เตรียมเสนอกองทุนรูปแบบใหม่ทดแทน LTF ต่อรมว.คลังคนใหม่ภายในส.ค.นี้

         วันนี้ ( 17 ก.ค.62) นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) เปิดเผยว่า จะเข้าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนแบบใหม่ เพื่อที่จะเข้ามาทดแทนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่จะหมดอายุภายในปีนี้ โดยกองทุนรูปแบบใหม่จะให้สิทธิประโยชน์การลดหย่อนภาษีแก่ผู้ที่มีรายได้ปานกลาง และผู้มีรายได้น้อยมากขึ้น โดยคาดว่า จะสามารถเข้านำเสนอข้อมูลแก่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังได้ในช่วงต้นเดือน ส.ค. และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีนี้ ก่อนที่จะใช้ได้ในปี 63   ซึ่งกองทุนใหม่ที่จะออกมาจะเห็นการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้มีรายได้ปานกลาง และผู้มีรายได้น้อยมากขึ้น โดยจะเน้นการลงทุนไปในกลุ่มหุ้นยั่งยืน  โครงการโครงสร้างพื้นฐาน และตอบโจทย์นโยบายของภาครัฐบาล นี่เป็นเรื่องเร่งด่วนอันดับต้น ๆ 
          สำหรับ คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ในครั้งนี้  ให้คะแนนที่ 7-8 จากคะแนนเต็ม 10 โดยมีรัฐมนตรีใหม่ ๆ ที่เข้ามาอาจจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ หรืออาจจะไม่มีประสบการณ์ในกระทรวงนั้น ๆ  โดยยังต้องติดตามนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านต่าง ๆ ความต่อเนื่องของโครงการโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  และมาตรการที่จะเข้ามารองรับกับเศรษฐกิจโลกชะลอตัว จากผลกระทบของสงครามทางการค้าระหว่างประเทศจีน และสหรัฐ ที่ปัจจุบันยังไม่ได้มีความชัดเจนออกมา
          ขณะที่ มาตรการสกัดการเก็งกำไรค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) นั้น  มองว่าจะเป็นผลกระทบต่อเงินทุนต่างชาติไหลเข้าเพียงเล็กน้อย  และเป็นระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น   ส่วนระยะยาวยังเชื่อว่าเงินทุนต่างชาติยังคงไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง   โดยยังคงต้องติดตามทิศทางผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่จะออกมาเป็นหลักต่อไป

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง