5
shared

"ศุลกากร"แจงดรามาโซเชียลเก็บภาษีนำเข้าของติดตัวผู้โดยสาร

16 กรกฎาคม 2562 14:17 1755
กรมศุลกากร ชี้แจง ดรามาบนโซเชียล กรณีจัดเก็บภาษีสำหรับการนำเข้าของติดตัวผู้โดยสารทางท่าอากาศยาน ขณะชาวเน็ตคุ้ยเจ้าของคอมเม้นเป็นแม่ค้ารับหิ้ววันนี้ (16 ก.ค.62) กรมศุลกากร ได้ออกมาชี้แจง กรณีที่มีผู้โดยสารลงสื่อโซเชียลถึงการจัดเก็บภาษีสำหรับการนำเข้าของติดตัวผู้โดยสารทางท่าอากาศยาน  โดยระบุว่า  สิทธิของผู้โดยสารในการนำของติดตัวเข้ามาพร้อมกับตนทางท่าอากาศยาน   กล่าวคือ ผู้โดยสารได้รับยกเว้นอากรสำหรับของส่วนตัวเพื่อใช้เองหรือใช้ในวิชาชีพมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นของต้องห้าม ของต้องกำกัด และไม่มีลักษณะทางการค้า หากผู้โดยสารนำของที่มีมูลค่าเกิน 20,000 บาท หรือเป็นของที่มีลักษณะเชิงพาณิชย์แม้จะมีมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท ของดังกล่าวเป็นของต้องเสียภาษีอากร ซึ่งผู้โดยสารสามารถมาสำแดงของเพื่อเสียภาษีอากร ที่ช่องตรวจมีของต้องสำแดง (ช่องแดง) และหากของนั้นเป็นของต้องกำกัด ของนั้นต้องได้รับอนุญาตให้นำเข้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน โดยอัตราภาษีอากรนำเข้าจะแตกต่างกันตามชนิดและประเภทสินค้า เช่น กระเป๋า 20% นาฬิกา 5% เครื่องสำอาง 30% เข็มขัด 30% เป็นต้น และรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยมีวิธีการคำนวณ คือ 

ราคาสินค้า x อัตราภาษีขาเข้า = อากรขาเข้า 

(ราคาสินค้า + อากรขาเข้า) x อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าภาษีทั้งหมดที่ต้องชำระ = อากรขาเข้า + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

โดยกรมศุลกากรเน้นอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารโดยใช้ระบบบริหารความเสี่ยง 

(Risk Management) มาใช้ในการตรวจสอบกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสาร


 
ทั้งนี้ หากผู้โดยสารท่านใดคิดว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่ศุลกากร หรือพบเห็นพฤติการณ์ เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ศุลกากร  สามารถร้องเรียนได้ตามช่องทางต่าง ๆ ที่ท่านสะดวก ได้แก่ โทรศัพท์สายด่วนรับเรื่องร้องเรียน 1332 ร้องเรียนผ่านทาง Application LINE ID: @customshearing ร้องเรียนด้วยตนเองผ่านศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ตามโครงการ “ระฆังศุลกากร” ของแต่ละส่วนราชการที่ท่านใช้บริการ รวมถึงส่งไปรษณีย์มาที่กรมศุลกากร  หรือส่ง E-mail มาได้ที่ ctc@customs.go.th  นอกจากนี้ท่านยังสามารถมาร้องเรียนด้วยตนเองที่กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม  ณ กรมศุลกากร หรือร้องเรียนผ่านสำนักนายกรัฐมนตรี GCC 1111 นอกจากนี้ท่านยังสามารถร้องเรียนไปหน่วยราชการอื่น เช่น ป.ป.ช. /สตง. หรือร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนได้อีกด้วย   หรือหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ จุดปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากรสนามบินนั้น ๆ 

อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตที่เกิดความสงสัยว่า เจ้าของคอมเม้นดรามาบนโซเชียลมีเดีย โพสต์ข้อความที่ไม่สมเหตุสมผล จึงมีการแอบเข้าไปดูโพสต์ของเจ้าของคอมเมนต์ และพบกับโพสต์เมื่อเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา ที่ทำให้เชื่อได้ว่า เจ้าของคอมเมนต์อาจเป็นผู้รับหิ้วสินค้า  เพราะในโพสต์ดังกล่าว เจ้าของคอมเมนต์โพสต์รูปของนำเข้าจากต่างประเทศมากมาย และเขียนเองว่า "หิ้วมาให้เรียบร้อย"
CR:Sanook 


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง