2
shared

ราคาทองคงที่ รูปพรรณขายออก 21,150

16 กรกฎาคม 2562 10:05 47
ราคาทองคงที่ ทองคำแท่งขายออก 20,650 บาท รูปพรรณขายออก 21,150 บาท

วันนี้ (16 ก.ค.62) สมาคมค้าทองคำ รายงานราคาทอง (ทองคำ 96.5%) ประจำวันครั้งที่ 1 เวลา 09.31 น. ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 20,550.00 บาท ราคาทองคำแท่งขายออก 20,650.00 บาท ส่วนราคาทองคำรูปพรรณรับซื้อ 20,177.96 บาท ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 21,150.00 บาท

ทั้งนี้ ราคาทองคำคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง