6
shared

"ศุลกากร"จ่ออุทธรณ์คำตัดสินคดีบุหรี่นำเข้า

16 กรกฎาคม 2562 10:11 174
กรมศุลกากร ชี้ กรณีแพ้คดีบุหรี่นำเข้าที่ฟิลิปปินส์ยังไม่จบ โดยเตรียมยื่นอุทธรณ์คำตัดสินต่อองค์กรการค้าโลก

 วันนี้ (16 ก.ค.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมศุลกากรได้ออกเอกสารชี้แจง กรณีพิพาทบุหรี่นำเข้าที่ฟิลิปปินส์ฟ้องไทยภายใต้กระบวนการระงับข้อพิพาทขององค์การการค้าโลก โดยระบุว่า คำตัดสินขององค์กรการค้าโลก (WTO) ที่พิจารณาว่า ประเทศไทยไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในการประเมินราคาศุลกากร แต่ยังไม่ได้ตัดสินว่า ผู้นำเข้าสำแดงราคาต่ำหรือไม่ ซึ่งการตัดสินดังกล่าว ประเทศไทยยังสามารถที่จะอุทธรณ์คำตัดสินของคณะผู้พิจารณาขององค์กรการค้าโลกต่อองค์กรอุทธรณ์ได้   ดังนั้น กระบวนการพิจารณาในเรื่องนี้ยังไม่สิ้นสุด ซึ่งขณะนี้คณะทำงานดำเนินการในกระบวนการระงับข้อพิพาทระหว่างไทยและฟิลิปปินส์ ซึ่งมีกรมศุลกากรเป็นหัวหน้าคณะทำงานฯ  โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต สำนักงานอัยการสูงสุด กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย อยู่ระหว่างพิจารณายื่นอุทธรณ์สำหรับกรณีนี้อยู่

ส่วน ประเด็นค่าเสียหายนั้น เป็นประเด็นแยกต่างหากจากคำตัดสิน  และขึ้นอยู่กับว่าฟิลิปปินส์มีความเสียหายเกิดขึ้นจากการดำเนินการของไทยหรือไม่  ซึ่งขณะนี้ ฟิลิปปินส์ยังไม่ได้เรียกร้องค่าเสียหาย โดยหากมีค่าเสียหาย เป็นเรื่องที่ฟิลิปปินส์ต้องพิสูจน์ว่ามีค่าเสียหายเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะเป็นกระบวนการภายหลังจากการพิจารณาอุทธรณ์เสร็จสิ้นแล้ว


 “กระบวนการที่ไทยและฟิลิปปินส์ดำเนินการในขณะนี้ เป็นกระบวนการขององค์กรการค้าโลกในการยุติข้อพิพาท ซึ่งทั้งฝ่ายไทยและฟิลิปปินส์เห็นพ้องกันอยู่แล้ว ทั้งนี้ ขั้นตอนการอุทธรณ์ก็อยู่ในกระบวนการขององค์กรการค้าโลกเช่นกัน“

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง