2
shared

ความถูกใจเป็น 'กิเลส' ความถูกต้องเป็น 'คุณธรรม'

17 กรกฎาคม 2562 16:24 191
ความถูกใจเป็น'กิเลส' ความถูกต้องเป็น 'คุณธรรม' -หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม-

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง