2
shared

เปิดคำถวายเทียนพรรษา ในวันเข้าพรรษานี้

15 กรกฎาคม 2562 16:54 84
เปิดคำกล่าวถวายเทียนพรรษาในวันเข้าพรรษานี้ เชื่อว่าเป็นการสร้างแสงสว่างไสวและเป็นการถวายเทียนพรรษาให้กับพระภิกษุสงฆ์